Hyppää sisältöön
Media

Utredningspersoner föreslår att dagvårdsförvaltningen överförs till undervisnin

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 19.2.2010 9.30
Pressmeddelande -

Social- och hälsovårdsministeriet och undervisningsministeriet informerar

Utredningspersonerna Tuulikki Petäjäniemi och Simo Pokki föreslår att dagvårdsförvaltningen överförs från social- och hälsovårdsministeriets till undervisningsministeriets förvaltningsområde.  Enligt förslaget överförs ansvaret för dagvårdssystemet i sin helhet, men reformen inverkar inte på kommunernas rätt att besluta om organiseringen av förvaltningen inom dagvården och förskolepedagogiken. 

Dagvårdssystemet har utvecklats snabbt efter införandet av den subjektiva dagvårdsrätten. Under 1990- och 2000-talet har man fokuserat på att utveckla familjeservicen.  Enligt utredningspersonerna är det i fortsättningen nödvändigt att i högre grad betona barnens och förskolepedagogikens perspektiv. Dagvården passar bra in som en del av fostrings- och undervisningshelheten vid undervisningsministeriet.  

Educare-modellen fungerar som bas för dagvården. Modellen betonar vård, fostran och undervisning enligt barnets ålder. Enligt utredningspersonerna bör denna modell bevaras och vidareutvecklas.  

Utredningspersonerna föreslår att man efter reformen inom kommunerna och statsförvaltningen koordinerar samarbetet mellan de olika förvaltningarna. Genom samarbetet kan också familjerna och socialvården beaktas. Förvaltningsreformen förutsätter också ett tätare samarbete mellan social- och hälsovårdsministeriet och undervisningsministeriet. 

Utredningen överräcktes till omsorgsminister Paula Risikko och undervisningsminister Henna Virkkunen på fredagen.

Vid förhandlingarna om regeringsprogrammet 2007 slogs det fast att förskolepedagogikens administrativa ställning utreds på grund av strukturprojektets framskridande och kommunernas lösningar inom dagvården.

"Överföringen av förskolepedagogiska ärenden från social- och hälsovårdsministeriet till undervisningsministeriet är motiverad. Det bör dock inte vara frågan om bara en administrativ överföring, utan bör kopplas till bättre service för barn, unga och familjer under koordinering av social- och hälsovårdsministeriet och till en tydligare arbetsfördelning inom statsförvaltningen.", konstaterar minister Risikko.

Minister Virkkunen understöder också överföringen av ärenden som gäller förskolepedagogik.

"Undervisningsväsendet sköter dagvården i över hälften av kommunerna på Finlands fastland. Kommunerna har varit flera steg före statsförvaltningen i utvecklingen. En smidig kontinuitet inom förskolepedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande undervisningen är främst till fördel för barnet. En kvalitativ förskolepedagogik är grunden för barns och ungas välfärd och hälsa", säger minister Virkkunen.

För mer information

vicedomare Tuulikki Petäjäniemi, tfn 040 737 8819
VD Simo Pokki, tfn 0440 885 599
omsorgsministerns statssekreterare Vesa Rantahalvari, tfn 040 5444 609
undervisningsministerns specialmedarbetare Laura Rissanen, tfn 041 540 4505

 


Bilagor

Selvitys päivähoidon ja varhaiskasvatuksen asemasta valtionhallinnossa (pdf, 285 kB)


På vår webbplats SHM fortsätter utveckla lagstiftningsarbetet inom förskolepedagogiken (webbnyhet19.2.2010)
Sivun alkuun