Hyppää sisältöön
Media

Utredningspersoner: Arbetarskyddstillsynens resurser tillräckliga, användningen

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 8.3.2012 7.30
Pressmeddelande -

Utredningspersonerna Mikko Hurmalainen och Pentti Pekkala överlämnade i dag sin rapport om arbetarskyddstillsynens resurser och utveckling till social- och hälsovårdsminister Paula Risikko.

Enligt utredningspersonerna bör de befintliga resurserna användas på ett flexibelt och effektivt sätt för olika behov och uppgifter oberoende av regionförvaltningsverkens verksamhetsområdesgränser. Detta kunde möjliggöras till exempel genom att lätta de administrativa strukturerna, grunda centraliserade informationstjänster och gallra i vissa tillsynsuppgifter samt erbjuda mer utbildning för arbetarskyddsinspektörerna.

I rapporten föreslår utredningspersonerna att den regionala behörigheten som ansvarsområdena för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverken har slopas. I stället skulle ett nationellt verksamhetsområde för arbetarskyddsförvaltningen tas i bruk. Dessutom skulle arbetarskyddsområdenas nuvarande organisation ändras till arbetarskyddscenter. Centren skulle fungera som en del av regionförvaltningsverken men inte beröras av regionförvaltningsverkets verksamhetsområdesgränser. Verksamhetsområdet skulle i stället bestämmas av social- och hälsovårdsministeriet.

Verksamhetsområdet kunde definieras utgående från ekonomiområden, pendlingsregioner eller annat. Arbetarskyddscentret kunde också ha riksomfattande uppgifter eller specialisera sig på vissa tillsynsuppgifter.

Utredningspersonerna föreslår att arbetarskyddscentrens behörighet blir riksomfattande, vilket skulle effektivera arbetarskyddstillsynens verksamhet och ändamålsenliga användning av resurser.

Utredningspersonerna vill också intensifiera samarbetet mellan arbetarskyddstillsynen och företagshälsovården genom att integrera deras styrning.

Mer information

utredningsperson Mikko Hurmalainen, tfn 040 503 3944
utredningsperson Pentti Pekkanen, tfn 040 551 0650
statssekreterare Vesa Rantahalvari, tfn 040 544 4609, fö[email protected]


Bilagor

Työsuojeluvalvonnan resurssiselvitys 8.3.2012 (pdf, 127 kB)


På andra webbplatser

Arbetarskyddsförvaltningen

Paula Risikko
Sivun alkuun