Hyppää sisältöön
Media

Utredningsperson utreder valfrihet inom dagvården

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 26.6.2009 12.38
Pressmeddelande -

Social- och hälsovårdsministeriet har utnämnt sakkunig Simo Pokki för att utreda hur friheten att välja dagvårdsplats över kommungränserna kunde utvecklas.

Utredningsperson Pokki ska göra en urvalsbaserad utredning om olika dagvårdsmodeller och utreda och föreslå behövliga lagändringar. Han ska också ge ett förslag till ersättnings- och avtalspraxis mellan kommunerna.

Enligt regeringens linjedragningar ska kommunernas social- och hälsovårdstjänster planeras och organiseras på ett flexibelt sätt ur användarens synvinkel. Det är viktigt för föräldrar som arbetar på annan ort att kunna välja dagvårdplats över kommungränsen.

Valfriheten har betonats i planerna för stadsregioner som görs upp i samband med kommun- och servicestrukturreformen men avtalspraxisen har upplevts som komplicerad. Vissa kommuner har gemensamma avtal som gör det möjligt att välja dagvårdsplats över kommungränsen.

Utredningspersonen överlämnar sin utredning till ministeriet senast den 31 december 2009.

För mer information

regeringsråd Raimo Salonen, tfn (09) 160 73805, 050 500 2896
konsultativ tjänsteman Tarja Kahiluoto, tfn (09) 160 73227, 050 380 6527Sivun alkuun