Hyppää sisältöön
Media

Utbildningskraven för asbestrivningsarbetstagare ändras

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 30.9.2010 11.17
Pressmeddelande -

Av arbetsledare och arbetstagare som utför asbestrivningsarbete krävs i fortsättningen att de har avlagt den frivilliga delexamen i asbestrivningsarbete som ingår i husbyggnadsbranschens yrkesexamen. Statsrådet utgav en förordning i ärendet torsdagen den 30 september.

Bara de arbetstagare som är kompetenta för det får utföra asbestrivningsarbete. Regionförvaltningsverket beviljar kompetensen. Ett av kompetenskraven är att utbildning i asbestrivning har avlagts. Asbestrivningsutbildningen bör innehålla asbestens egenskaper och hälsoeffekter, nödvändiga skyddsåtgärder samt delar om rivningsteknik. Dessutom bör utbildningen innehålla grundliga praktiska rivningsarbetsövningar. Samma kompetenskrav har sedan år 2005 hört till den frivilliga asbestarbetsdelexamen inom husbyggnadsbranschens yrkesexamen, och genom delexamen har man hittills kvalificerats för asbestrivningsarbete.

Social- och hälsovårdsministeriet har hittills från fall till fall godkänt lämpliga utbildningsprogram för asbestrivningsarbete. Förfarandet blir klarare då utbildningens innehåll är det samma för alla och olika examina inte längre behöver godkännas skilt i ministeriet.

Få har avlagt frivillig delexamen i asbestarbete. De som avlagt delexamen, som ännu arbetar med rivningsarbete uppskattas vara ca 1500 personer. Då delexamen blir ett kompetenskrav för asbestrivningsarbete, uppskattas avlagda examina öka betydligt. Enligt utbildningsstyrelsen har yrkesexamensnämnderna beredskap att motta tilläggsexamina.

För de arbetstagares del som har avlagt asbestrivningsutbildning tidigare bibehålls kompetensen och man förutsätter inte att dessa skaffar tilläggsutbildning.

Förordningen träder i kraft 1 januari 2011.

Ytterligare uppgifter

konsultativ tjänsteman Antti Posio, 09 160 72420Sivun alkuun