Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Useita lääkekorvausasetuksia voimaan vuodenvaihteessa

Sosiaali- ja terveysministeriö
22.12.2005 13.38
Tiedote -

Valtioneuvosto antoi neljä lääkekorvausjärjestelmän uudistukseen liittyvää asetusta istunnossaan 22. joulukuuta. Lisäksi annettiin yksi sosiaali- ja terveysministeriön asetus. Asetukset tulevat voimaan 1.1.2006. Asetusten muutokset eivät aiheuta sisällöllisiä muutoksia eri sairausryhmien lääkkeiden korvattavuuteen.

- Uusi valtioneuvoston asetus lääketieteellisin perustein vaikeiksi arvioitavista sairauksista, joiden hoidossa käytettävien kliinisten ravintovalmisteiden kustannuksista sairausvakuutuslain perusteella korvataan 72 tai 42 prosenttia, sisältää luettelon niistä sairauksista, joiden hoidossa käytettäville kliinisille ravintovalmisteille voidaan jatkossa lääkkeiden hintalautakunnalle tehdystä hakemuksesta vahvistaa korvattavuus. Korvattavuuden mahdollistavat sairaudet säilytettiin entisellään. Korvauksia voidaan myös vuodenvaihteen jälkeen edelleen myöntää voimassa olevan korvattavista kliinisistä ravintovalmisteista annetun asetuksen perusteella.

- Lääkkeiden erityiskorvattavuuteen liittyvään valtioneuvoston asetukseen vaikeista ja pitkäaikaisista sairauksista tehtiin lääkekorvausuudistuksesta johtuvat tekniset muutokset. Sen sijaan sairauksien ryhmittely alempaan taikka ylempään erityiskorvaukseen säilyi koko-naisuudessaan entisellään.

- Vuoden 2006 alusta lääkkeiden ylemmän erityiskorvauksen ja lisäkorvauksen piiriin kuuluviin ostoihin liittyy lääkekohtainen, euromääräinen omavastuuosuus, joka peritään enintään kolmen kuukauden hoitoaikaa vastaavasta ostosta. Osa valmisteista on kuitenkin sellaisia, ettei niitä voi kerralla hankkia kolmea kuukautta vastaavan hoitoajan vaatimaa määrää. Tästä johtuen valtioneuvoston asetuksella määritellään ne valmisteet, joiden kohdalla lääke-kohtainen omavastuuosuus peritään poikkeuksellisesti kolmen kuukauden hoitoaikaa vastaa-vasta määrästä, vaikka lääke olisi hankittu useana osaostona. Näitä valmisteita ovat klotsapii-ni, peritoneaalidialyysiliuokset ja lääkkeellinen happi.

Asetuksessa säädetään myös siitä, miten lääkekohtainen omavastuuosuus peritään annosjake-lun yhteydessä.

- Kokonaan uudelleen annetussa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa lääkevalmisteen kohtuullisen tukkuhinnan ja korvattavuuden hakemisesta ja hakemukseen liitettävistä selvityksistä sekä lääkkeiden hintalautakunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta annetussa asetuksessa on huomioitu lääkkeiden hintalautakunnalle lääkekorvausuudis-tuksessa annetut uudet tehtävät.

Lisätietoja:

Hallitussihteeri Marjaana Maisonlahti, STM, p. 09-1607 3174

Sivun alkuun