Hyppää sisältöön
Media

Under Finlands ordförandeskapsår främjas välfärd och hälsa

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 26.1.2011 12.55
Pressmeddelande -

År 2011 är Finland ordförande för Nordiska ministerrådet, samarbetsorganet för de nordiska regeringarna. Det nordiska samarbetet inom social- och hälsovårdssektorn leds av social- och hälsovårdsminister Juha Rehula och omsorgsminister Paula Risikko. Samarbetet inom jämställdhetsfrågor leds av minister Stefan Wallin.

De nordiska ländernas social- och hälsovårdsministrar träffas under ordförandeperioden vid ett ministermöte i Vasa i juni, och på hösten hålls ett jämställdhetsministermöte. Ärendeberedningen sker i kommittéer där tjänstemän från social- och hälsovårdsministeriet deltar. Ordförande för ämbetsmannakommittén för social- och hälsovårdspolitik är Liisa-Maria Voipio-Pulkki, direktör vid social- och hälsovårdsministeriet. Ordförande för ämbetsmannakommittén för jämställdhetsfrågor är överinspektör Annamari Asikainen.

Programmet under Finlands ordförandeperiod består av tio olika sektorprogram. Social- och hälsovårdsministeriets program under ordförandeperioden omfattar social-, hälso- och jämställdhetspolitik samt arbetsmiljö- och näringsfrågor.

Bland annat följande teman kommer i olika former att behandlas under ordförandeskapsåret: nordisk välfärd och globaliseringen, hållbar utveckling, olika sätt att organisera social- och hälsovård, främjande av barnfamiljers och äldres hälsa och välfärd och utveckling av relaterade tjänster, det nordiska samarbetet inom psykisk hälsa samtunderlättande av rörligheten mellan de nordiska länderna. Under ordförandeskapsåret ordnas flera möten, konferenser och seminarier. I april under en nordisk välfärdskonferens i Helsingfors diskuterar man till exempel den nordiska välfärdsmodellens roll i globaliseringen.

Inom jämställdhetssektorn utvecklas genusperspektivet i arbetet mot klimatförändringen. Under ordförandeskapsåret kör Finland igång ministerrådets nya fyraåriga samarbetsprogram för jämställdhet, där man under 2011 särskilt fokuserar på arbetslivsfrågor och på ett manligt perspektiv inom jämställdhetspolitiken. Dessutom fortsätter arbetet med att integrera ett genusperspektiv i ministerrådets olika samarbetsområden.

Under ordförandeskapsåret främjas också arbetshälsa och livsmedelssäkerhet, och dessutom fortsätter beredningen av de nordiska näringsrekommendationerna.

Under förberedelserna för genomförandet av ordförandeskapsåret har man inom social- och hälsovårdssektorn betonat den innehållsmässiga kontinuiteten och långsiktigheten i samarbetet, och därför är det viktigt att se till att påbörjade nordiska samarbetsprojekt slutförs framgångsrikt. I utvecklingen av innehållet i det nordiska samarbetet lyfter man fram en närmare sammankoppling av det nordiska samarbetet med annat arbete på olika internationella forum.

Ytterligare information

Direktör Liisa-Maria Voipio-Pulkki, tel. + 358 50 331 0314, [email protected]
Överinspektör Maria Waltari, tel. + 358 50 364 7815, [email protected]
Överinspektör Annamari Asikainen, tel. +358 50 512 5617, [email protected] (jämställdhet)
Konsultativ tjänsteman Lars-Mikael Bjurström, tel. + 358 40 706 7290, [email protected] (arbetsmiljö)
Konsultativ tjänsteman Sirpa Sarlio-Lähteenkorva, tel. + 358 50 554 4419, [email protected] (näring)På vår webbplats

Nordiskt samarbete

Sivun alkuun