Hyppää sisältöön
Media

Ulkomailla työskentelevien sosiaaliturvan rahoitus

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 22.10.2002 21.00
Tiedote 287/2002

Ulkomailla työskenteleviltä ja heidän työnantajiltaan halutaan periä sairausvakuutusmaksu. Nykyisessä käytännössä, jos tuloa ei veroteta Suomessa tai palkasta tehdä ennakonpidätystä, kyseisen tulon tai palkan perusteella ei aina suoriteta sosiaaliturvan rahoittamiseksi perittävää maksua. Hallitus hyväksyi asiaa koskevat lakiesitykset 23. lokakuuta ja ne on tarkoitus antaa eduskunnalle presidentin esittelyssä 1. marraskuuta. Lainmuutokset tulisivat voimaan vuoden 2004 alusta. Sairausvakuutuksen päivärahan perustetta koskeva muutos tulisi kuitenkin voimaan vasta vuoden 2006 alusta.

Ulkomailla työssä olevan sairausvakuutusmaksun ja työnantajan sosiaaliturvamaksun uudeksi maksuperusteeksi esitetään sitä palkkaa, jota tällaisessa työssä pidetään eläkepalkkaan luettavan työansion ja eläkemaksujen perusteena. Uutta maksuperustetta sovellettaisiin, kun ulkomailla työskentelevä henkilö on vakuutettu yksityissektorin työeläkelakien mukaan ja saa verovapaata ulkomaantyötuloa tai on rajoitetusti verovelvollinen*. Edellä mainittu palkka olisi ulkomailla työskentelyn ajalta myös sairausvakuutuksen päivärahan perusteena.

Rajoitetusti verovelvollinen eläkkeensaaja maksaisi sairausvakuutusmaksua hänelle maksetun eläkkeen perusteella. Myös sellaisten ulkomailla asuvien eläkkeensaajien, jotka eivät kuulu Suomen sosiaaliturvan piiriin, mutta joiden sairaanhoitokustannuksista Suomi Euroopan yhteisön säännösten perusteella vastaa, olisi maksettava sairausvakuutusmaksu. Jos eläkkeensaaja kuitenkin maksaa Suomessa 35 prosentin suuruisen lähdeveron, häneltä ei perittäisi erillistä sairausvakuutusmaksua.

Lisäksi ehdotetaan, että työntekijän ulkomaille lähettävä suomalainen työnantaja olisi velvollinen suorittamaan työnantajan sosiaaliturvamaksun samaan konserniin kuuluvan ulkomaisen yrityksen puolesta.

*Henkilö on rajoitetusti verovelvollinen, jollei hän ole verovuonna asunut Suomessa. Suomen kansalaista pidetään Suomessa asuvana, kunnes kolme vuotta on kulunut sen vuoden päättymisestä, jonka aikana hän on lähtenyt maasta. Ulkomailta Suomeen alle kuuden kuukauden ajaksi tulevat henkilöt ovat myös rajoitetusti verovelvollisia.


Tat/k/ulkomaansairausvakmaksu.doc


[email protected]

Sivun alkuun