Hyppää sisältöön
Media

UKK-instituutin toiminta muuttuu valtion rahoittamaksi

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 10.9.2010 8.58
Tiedote -

Urho Kekkosen kuntoinstituuttisäätiön ylläpitämän UKK-instituutin rahoituspohjaa ehdotetaan uudistettavaksi. Hallitus esittää, että säätiölle voitaisiin myöntää valtion talousarvion puitteissa valtionavustusta toimintaan, jonka tarkoituksena on yksilön ja väestön terveyden, sekä terveyttä edistävän liikunnan edistäminen, kehittäminen ja tutkimus.

Valtionapuviranomaisena olisi sosiaali- ja terveysministeriö. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos huolehtisi valtionavustuspäätöksen valmisteluun, valtionavustuksen maksatukseen ja avustuksen käytön valvontaan liittyvistä tehtävistä.

UKK-insituutti on keskeinen asiantuntijalaitos terveyttä edistävän liikunnan alueella. Se on saanut tähän asti pääosan rahoituksestaan Raha-automaattiyhdistykseltä. Hallituksen esityksen mukaan instituutin rahoituspohjaa on tarpeen uudistaa, sillä julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon ja liikuntatoiminnan kehittämistä ei ole tarkoituksenmukaista rahoittaa RAY:n myöntämällä yleisavustuksella.

Valtionavustusjärjestelmän vakiinnuttamisella halutaan turvata säätiön perusrahoitus ja UKK-instituutin toiminnan jatkuvuus. Vuosittainen avustuksen taso riippuisi valtion talousarviossa kulloinkin tarkoitukseen myönnettävästä määrärahasta. UKK-instituutin rahoitukseen esitetään käytettäväksi 1 100 000 euroa vuonna 2011.

Hallitus päätti perjantaina 10. syyskuuta asiaa koskevan lakiesityksen sisällöstä. Tasavallan presidentinon tarkoitus antaa esitys eduskunnalle samana päivänä. Esitys liittyy valtion vuoden 2011 talousarvioesitykseen.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1. tammikuuta 2011.

Lisätietoja Hallitussihteeri Liisa Katajamäki, p. 09 160 73854, [email protected]

Muualla verkossa

UKK-instituutti

 

Sivun alkuun