Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Työympäristötyön erityisansiomitalit Maarit Vartia-Väänäselle ja Leo Suomaalle

Sosiaali- ja terveysministeriö
13.6.2003 9.00
Tiedote 167/2003

Sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre luovutti kultaiset työympäristötyön erityisansiomitalit psykologi Maarit Vartia-Väänäselle sekä johtaja Leo Suomaalle erityisen ansiokkaasta ja pitkäaikaisesta valtakunnallisesta työstä työympäristön kehittämiseksi.

Mitalit myöntää työsuojeluasioista vastaava ministeri Tapaturmavakuutuslaitosten liiton yhteydessä toimivan työympäristömitalitoimikunnan esityksestä. Työympäristötyön erityisansiomitalin on aiemmin saanut 11 henkilöä ja niitä on jaettu vuodesta 1997 alkaen.

Työpaikkakiusaaminen Maarit Vartia-Väänäsen erityisalaa

Psykologian tohtori Maarit Vartia-Väänänen (synt. 1951) on työssä esiintyvään henkiseen väkivaltaan liittyvän tutkimuksen pioneeri Suomessa. Työpaikkakiusaaminen nousi työsuojeluongelmana esiin 1980-luvun lopulla. Maarit Vartia-Väänänen on muiden pohjoismaisten tutkijoiden kanssa ollut aihealueen ensimmäisiä tutkijoita maailmassa. Hänen kirjoituksensa aiheesta nostivat esiin piilossa olleen ongelman, josta moni työntekijä oli jo vuosia kärsinyt ilman että sitä olisi tunnustettu tai että siihen olisi saanut apua.

Maarit Vartia-Väänänen on työskennellyt Työterveyslaitoksen psykologian laitoksen tutkijana vuodesta 1978 alkaen. Työpaikkakiusaamisen ehkäisemiseksi ja korjaamiseksi hän on toiminut johdonmukaisesti lähes 15 vuotta tehden aihepiiriin liittyvää tutkimusta, rakentaen käytännön ratkaisumalleja ongelmatilanteisiin sekä konsultoiden ja kehittäen työyhteisöjä työpaikkakiusaamisongelmien vähentämiseksi. Tänä aikana hän on saavuttanut aseman sekä suomalaisena että kansainvälisenä asiantuntijana.

Tieteellisten julkaisujen ja kansainvälisen tutkijayhteistyön lisäksi tärkeä osa Vartia-Väänäsen työtä ovat yleistajuiset kirjoitukset henkisen väkivallan ehkäisemisestä ja korjaamisesta päivälehdissä ja työterveysalan lehdissä. Lisäksi Maarit Vartia-Väänäsen haastattelut tiedotusvälineissä ovat tuoneet piilossa olevan ongelman julkiseen keskusteluun rohkaisten ottamaan asian esiin ja etsimään apua ongelmiin.

Maarit Vartia-Väänäsen johdonmukainen ja pitkäjänteinen toiminta on vienyt ratkaisevasti eteenpäin työpaikkakiusaamisen tunnistamista ja tunnustamista vakavaksi työsuojeluongelmaksi ja inhimillisen kärsimyksen aiheuttajaksi. Erityisen arvokasta on ollut Vartia-Väänäsen käytännön toiminta ongelmien ehkäisemiseksi ja ratkaisemiseksi yksilö- ja työpaikkatasolla. Ongelma-alue ei ole helposti lähestyttävä ja se vaatii hyvää asiantuntemusta, mikä tekee Maarit Vartia-Väänäsen työstä vieläkin arvokkaamman.

Leo Suomaa johti työturvallisuuslain uudistamisprosessia

Johtaja Leo Suomaan (synt. 1953) panos on ollut keskeinen maamme työsuojelulainsäädännön uudistamisessa vastaamaan muuttuneita työelämän olosuhteita ja EU-jäsenyyteen liittyviä velvoitteita. Suomaa on toiminut vuodesta 1981 alkaen monissa tehtävissä valtion eri hallinnonaloilla. Vuodesta 1993 alkaen hän on ollut sosiaali- ja terveysministeriössä työsuojeluosaston säädösyksikön päällikkönä. Nykyisessä tehtävässään Suomaa johtaa kotimaisen työsuojelulainsäädännön valmistelua.

Virkamiehenä diplomi-insinööri Leo Suomaa on osaltaan vaikuttanut suomalaisen työsuojelun korkeaan tasoon. Suomaan virkamiesura on ollut määrätietoista, laaja-alaista ja asiantuntevaa työympäristöasioiden kehittämistä.

Viimeksi hänellä oli ratkaiseva panos työturvallisuuslain uudistamisessa. Suomaan johdolla toiminut työturvallisuuslakitoimikunta sai määräajassa työnsä valmiiksi yksimielisenä. Kysymyksessä oli vuosikymmeniin ensimmäinen työturvallisuuslainsäädännön kokonaisuudistusta koskeva, kaikilta osin yksimielinen esitys. Tämä on osoitus kolmikantaisen säädösvalmistelun toimivuudesta sekä Leo Suomaan henkilökohtaisista taidoista ja yhteistyökyvystä lakiuudistuksen läpiviemiseksi. Tuloksena oli tämän vuoden alusta voimaan tullut uusi työturvallisuuslaki, jonka sisältöön työelämän osapuolet ja työmarkkinajärjestöt ovat voineet sitoutua.

Niin kotimaassa kuin ulkomaillakin laajaa arvostusta nauttivalla Leo Suomaalla oli keskeinen merkitys jo Suomen valmistautuessa EU-jäsenyyteen 1990-luvun alkuvuosina. Pääosin hänen johdollaan valmisteltiin eurooppalaisten työsuojeludirektiivien saattaminen osaksi suomalaista lainsäädäntöä.

Yhteystiedot:

Psykologi Maarit Vartia-Väänänen

Työterveyslaitos, puh. (09) 4747 2790

Johtaja Leo Suomaa

sosiaali- ja terveysministeriö, puh. (09) 1607 3102

Sivun alkuun