Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Työttömyysetuutta ehdotetaan laajennettavaksi

Sosiaali- ja terveysministeriö
28.10.2004 11.00
Tiedote -

Hallitus esittää työttömyysturvajärjestelmän laajentamista koskemaan yli 65-vuotiaita. Yli 65-vuotiaalla henkilöllä olisi oikeus työttömyysetuuteen hänen työnsä keskeytyessä lomautuksen, sääesteen tai toisten työntekijöiden työtaistelutoimenpiteen vuoksi. Työttömyysetuus myönnettäisiin näissä olosuhteissa enintään sen kalenterikuukauden loppuun, jona henkilö täyttää 68 vuotta. Mikäli yli 65-vuotiaan henkilön työ ei keskeydy vaan työsuhde päättyy, hänen toimeentulonsa turvattaisiin työeläke- ja kansaneläkejärjestelmästä.

Nykyisen lainsäädännön mukaan työttömyysetuutta voidaan myöntää 17 vuotta täyttäneelle työnhakijalle. Työttömyysetuutta myönnetään enintään sen kalenterikuukauden loppuun, jona henkilö täyttää 65 vuotta.

Esityksen mukaan työnantajalla ja palkansaajalla ei olisi velvollisuutta maksaa työttömyysvakuutusmaksua palkansaajan täytettyä 65 vuotta.

Muutoksilla tuettaisiin hallituksen tavoitetta myöhentää keskimääräistä eläkkeelle jäämisikää 2-3 vuodella ja kannustettaisiin pysymään työelämässä.

Vuoden 2005 alusta työeläkelainsäädännön mukaiselle vanhuuseläkkeelle voi jäädä joustavasti 63-68-vuotiaana oman valinnan mukaan. Kansaneläkelain mukaisen vanhuuseläkkeen ikäraja säilyy kuitenkin työeläkelainsäädännön uudistamisesta huolimatta 65 vuotena. Uuden eläkejärjestelmän mukaan vanhuuseläkkeelläkin ollessaan henkilöllä on mahdollisuus ottaa halutessaan työtä vastaan ja kartuttaa eläkettä.

Hallituksen esitys sisältää myös eräitä työeläkelainsäädännön uudistuksesta johtuvia teknisiä muutoksia työttömyysturvalakiin, työttömyysetuuksien rahoituksesta annettuun lakiin ja aikuiskoulutustuesta annettuun lakiin.

Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2005.

Hallitus päätti asiaa koskevan lakiesityksen sisällöstä torstaina 28. lokakuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus antaa esitys eduskunnalle perjantaina.

Lisätietoja: hallitusneuvos Pasi Koskinen puh. 09-160 73180

Sivun alkuun