Hyppää sisältöön
Media

Työttömyysetuuteen vaikuttavat tulot

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 21.12.2004 9.35
Tiedote -

Työntekijän eläkemaksu ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu otetaan vakiintunutta palkkaa määriteltäessä huomioon vastaisuudessakin samaan tapaan kuin ennen palkkaturvalain muutosta eikä palkkaturvalain muutos vaikuta vakiintuneen palkan määrittämiseen ja työttömyyspäivärahan määrään.

Käytettäessä verotustietoja päivärahan perusteena olevaa palkkaa määrättäessä verotuksessa todettuja ansiotuloja tarkistetaan siinä suhteessa kuin päivärahan maksuvuodelle vahvistettu työntekijäin eläkelain (395/1961) 7 b §:ssä tarkoitettu palkkakerroin poikkeaa edelliselle kalenterivuodelle vahvistetusta palkkakertoimesta.

Valtioneuvosto päätti työttömyysetuutta määrättäessä huomioon otettavasta tulosta annetun asetuksen 2 §:n 11 kohdan ja 7 §:n muuttamisesta 21. joulukuuta. Asetus tulee voimaan 1. tammikuuta ja se liittyy palkkaturvalain muutoksiin ja palkkakertoimen käyttöönottoon työttömyysturvassa.

Lisätietoja hallitussihteeri Kirsi Päivänsalo puh. (09) 160 73868.

Sivun alkuun