Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen malli toimii

Sosiaali- ja terveysministeriö
21.4.2015 9.27
Tiedote

Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutus toteutetaan monessa suhteessa varsin edistyksellisesti. Tämä selviää koulutuksen valtakunnallisesta arvioinnista.
Koulutuksen vahvuuksina nähtiin muun muassa hyvä yhteistyö yksiköiden kesken, erikoisalan oma pedagoginen koulutus sekä Työterveyshuollon virtuaaliyliopiston kehittäminen.

Kehittämiskohteiksi arvioinnissa esitettiin muun muassa oppimisfilosofian kirkastamista, tavoitteiden laajentamista asiantuntijuutta ja ammatillista pätevyyttä kuvaavalle tasolle, oppimisen arviointi- ja palautekäytäntöjen monipuolistamista, kouluttajalääkäreiden pedagogisen koulutuksen systematisoinnin jatkamista sekä verkko-opetuksen kehittämistä vuorovaikutteisemmaksi.

Kehittämiskohteena myös koulutuksen suorittamista tulisi sujuvoittaa ja tehostaa. Kiinnostus erikoisalaa kohtaan tulisi herättää jo perusopintovaiheessa. Lisäksi tutkimusperustaisuuteen tulisi kannustaa sekä koulutuksessa että sen kehittämisessä.

Haasteita koulutukselle asettavat työelämän muutokset, erikoislääkärikoulutuksen uudistus ja rahoituksen jatkuvuus.

Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen valtakunnallinen arviointi tehtiin koulutusta järjestävien yliopistojen tilauksesta vuonna 2014. Ulkoisina arvioijina toimivat professori Kati Hakkarainen Tampereen yliopistosta ja dosentti Eeva Pyörälä Helsingin yliopistosta. Kehittävän arvioinnin tarkoituksena oli tunnistaa koulutuksen vahvuudet, hyvät käytänteet ja kehittämiskohteet.

Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutusta järjestetään Suomessa Helsingin, Itä-Suomen, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistoissa. Koulutus tapahtuu yhteistyössä Työterveyslaitoksen ja noin 250 sopimuksen tehneen yksityisen ja julkisen sektorin koulutuspaikan kanssa.

Työterveyshuolto on keskeisessä asemassa työikäisen väestön työkyvyn ylläpitämisessä. Se luo mahdollisuudet työkyvyn ja terveyden edistämiseen, sairauksien ehkäisyyn ja siihen, että työelämässä voi jatkaa sairauksista huolimatta.
Riittävän resursoinnin ja valtakunnallisen koordinoinnin keinoin tulee varmistaa myös jatkossa työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen korkea laatu ja kyky kehittyä yhteiskunnan muuttuessa.

Lisätietoja

lääkintöneuvos Kristiina Mukala, STM, p. 02951 63325, [email protected]
ylitarkastaja Marja-Leena Hiltunen, STM, p. 02951 63332, [email protected]
työterveyshuollon professori Kimmo Räsänen, Itä-Suomen yliopisto, p. 040 770 0606, [email protected]
työterveyshuollon ma. professori Leena Ala-Mursula, Oulun yliopisto, p. 040 672 4189, [email protected]
työterveyden professori Kari Reijula, Helsingin yliopisto, p. 050 311 2461, [email protected]Muualla palvelussamme

Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen arviointi kaudelta 2009-2013 (STM:n raportteja ja muistioita 2015:11)

Työterveyshuolto

Sivun alkuun