Hyppää sisältöön
Media

Työterveyshuollon ennalta ehkäisevää toimintaa vahvistetaan

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 20.5.2010 10.24
Tiedote -

Ennalta ehkäisevän työterveyshuollon nykyisen 60 prosentin korvaustason edellytyksiä ehdotetaan muutettavaksi. Jatkossa ennalta ehkäisevän työterveyshuollon kustannuksista maksettaisiin 60 prosentin korvaus niille työnantajille, jotka ovat sopineet yhdessä työntekijöiden ja työterveyshuollon kanssa työkyvyn hallinnan, seurannan ja varhaisen tuen toteuttamisesta työpaikalla. Lisäksi edellytettäisiin, että työpaikalla on käytössä sairauspoissaolojen seurantajärjestelmä. Hallitus päätti asiaa koskevan lakiesityksen sisällöstä torstaina 20. toukokuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus antaa esitys eduskunnalle perjantaina.

Työpaikalla toteutettavalla työkyvyn hallinnalla, seurannalla ja varhaisella tuella tarkoitetaan työpaikan ja työterveyshuollon yhdessä kirjallisesti sopimia työpaikan tarpeisiin perustuvia käytäntöjä, joiden avulla huolehditaan työntekijöiden työkyvyn edistämisestä ja työkyvyttömyyden ehkäisemisestä läpi työuran. Jos työpaikalla ei yhteistyössä sovittaisi työkyvyn hallinnan toteuttamisesta, Kansaneläkelaitoksen maksama korvaus ennalta ehkäisevän työterveyshuollon kustannuksista olisi 50 prosenttia.

Laki vahvistaisi työntekijöiden työkyvyn jatkuvaa ja suunnitelmallista ylläpitoa työpaikoilla. Monilla työpaikoilla uuden lain edellyttämät toimenpiteet ovat jo käytössä. Nyt tavoitteena on saada kaikki työpaikat ottamaan työkyvyttömyyden ehkäisy vakavasti. Ennalta ehkäisevän työterveyshuollon vaikuttavuuden parantaminen vaatii suositusten viemistä käytäntöön työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyönä.

Uudistus on osa Sosiaaliturvan uudistamiskomitean (SATA) ja hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen työelämätyöryhmän ehdotuksia.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1. tammikuuta 2011.

Lisätietoja Hallitussihteeri Sanna Pekkarinen, p. 09 160 73174

Muualla palvelussamme

Työterveyshuollon kustannuksista maksettava korvaus

Sivun alkuun