Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Työtapaturmavakuutusta ja -vakuutusyhtiöitä koskeva sääntely muuttuu

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 17.11.2005 11.55
Tiedote -

Valtioneuvosto esittää lakisääteistä työtapaturmavakuutusta ja sitä hoitavia vakuutusyhtiöitä koskeviin säännöksiin useita muutoksia. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2006.

Lakiesityksessä ehdotetaan, että työnantajan työtapaturmavakuutusmaksun perusteena oleva työtulo yhdenmukaistetaan työeläkemaksun pohjana olevan työtulon kanssa. Sama työtulokäsite yksinkertaistaa työnantajan palkkakirjanpitoa ja selkeyttää sosiaalivakuutuksen rahoitusta. Työansiokäsitteen yhdenmukaistamisella ei ole olennaisia taloudellisia vaikutuksia, koska erot työeläkejärjestelmään ovat jo tällä hetkellä vähäiset.

Nykyiset työtapaturmavakuutuskannan luovutusta koskevat ehdot ulotettaisiin koskemaan myös työtapaturmavakuutusta harjoittavan vakuutusyhtiön kotipaikan siirtoa, jakautumista sekä sulautumista toiseen vakuutusyhtiöön. Vakuutusvalvontavirasto ei saisi antaa lupaa jakautumiselle, kotipaikan siirrolle tai sulautumiselle, mikäli se olennaisesti heikentäisi työntekijöiden vakuutusturvaa taikka vaarantaisi työtapaturmavakuutusjärjestelmän toimintaedellytykset tai kyvyn vastata velvoitteistaan. Lupaedellytykset koskisivat samalla tavoin kotimaisten yhtiöiden välisiä sulautumisia että sulautumisia kotimaisen ja toisesta EU-valtiosta olevan vakuutusyhtiön välillä.

Muutoksen taustalla ovat EU:n eurooppayhtiöitä koskevat säännökset, joiden mukaan työtapaturmavakuutusta harjoittava vakuutusyhtiö voi sulautumisen kautta osallistua eurooppayhtiön perustamiseen.

Esityksellä ei ole valtiontaloudellisia vaikutuksia.

Lisätietoja:

Hallitussihteeri Jaakko Hannula, STM, p. 09-1607 3883

Sivun alkuun