Hyppää sisältöön
Media

Työtapaturman tai ammattitaudin aiheuttaman haitan arviointia tarkennetaan

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 29.12.2009 8.53
Tiedote -

Tapaturmavakuutuslakiin tulee muutoksia, joilla selkeytetään haittarahakorvauksen perusteita. Haittarahaa maksetaan työtapaturman ja ammattitaudin aiheuttamasta pysyvästä yleisestä haitasta. Haitta määritellään jakamalla vammat ja sairaudet niiden aiheuttaman haitan perusteella 20 haittaluokkaan.   

Lainmuutoksella tarkennetaan yleisen haitan käsitettä. Sillä tarkoitetaan tapaturman ja ammattitaudin aiheuttamaa toimintakyvyn alenemista. Toimintakyvyn alentumista arvioitaessa vertailuperusteena käytetään samanikäisen terveen henkilön toimintakykyä. Huomioon otetaan ne rajoitukset, joita vamma tai sairaus aiheuttaa jokapäiväisessä selviytymisessä. Haittarahalla ei kuitenkaan ole tarkoitus korvata vamman tai sairauden aiheuttamaa ansionmenetystä tai vammautuneen hoitoa tai avuntarvetta. Niiden korvaamisesta on laissa omat säännökset.

Uudistuksessa lakiin lisätään myös säännökset siitä, miten kipu otetaan huomioon haitan arvioinnissa. Haittaluokkaa korotetaan, jos vammasta tai sairaudesta aiheutuu epätyypillisen voimakas pysyvä kiputila. 

Tarkemmat säännökset haitan määrittelystä vamma- ja sairauskohtaisella haittaluokituksella annetaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella tapaturmavakuutuslain muutoksen tultua voimaan.

Hallitus esitti lain vahvistamista 29. joulukuuta, ja tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa se samana päivänä. Laki tulee voimaan 1.1.2010.

Lisätietoja

hallitussihteeri Tiina Muinonen, puh. (09) 160 74412, [email protected]Sivun alkuun