Hyppää sisältöön
Media

Työsuojelun valvontalain vaikuttavuudesta tutkittua tietoa

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 14.12.2010 8.42
Tiedote -

Työsuojelutarkastajat arvioivat myönteisesti vuonna 2006 uudistettua lakia työsuojelun valvonnasta ja työpaikan yhteistoiminnasta. Työsuojelun viranomaisvalvonnan tehtävät ja toimivalta perustuvat valvontalakiin.

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut tutkimuksen Työsuojelun valvontalain vaikutus työsuojelun viranomaisvalvontaan. Lain vaikuttavuutta selvitettiin yhdessä Työterveyslaitoksen kanssa työsuojelutarkastajille tehdyllä kyselyllä, johon vastasi 229 tarkastajaa syksyllä 2009.

Laki on antanut hyvän perustan työsuojeluvalvonnalle, joskaan sen soveltaminen ei ole aina yksiselitteistä. Laki toi tarkastajille uusiksi välineiksi toimintaohjeen ja kehotuksen määräaikoineen. Nämä välineet ovat tarkastajien mielestä lisänneet mahdollisuuksia puuttua työpaikkojen epäkohtiin entistä tehokkaammin. Erityisesti kehotukseen liittyvä määräaika on saanut työpaikat tarttumaan epäkohtien korjaamiseen.

Vaikuttavuus syntyy vuorovaikutuksessa viranomaisten ja työpaikkojen välillä

Työsuojelutarkastajien työssä oli havaittavissa ristiriita tarkastajan työn määrällisen tuloksellisuuden ja käytännön valvontatyön vaikuttavuuden välillä. Vastaajat kokivat joutuvansa tinkimään tarkastusten laadusta määrällisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Yli puolet vastaajista oli sitä mieltä, että nykyisten valvontakäytäntöjen vaikuttavuus ei ole riittävä. Parhaiten vaikuttavuutta lisäisi tarkastajien mielestä valvonnan yhdenmukaistaminen ja tarkastusten laadun sekä tarkastajien ammattitaidon kehittäminen.

Työsuojeluvalvonnassa vaikuttavuus syntyy vuorovaikutuksessa työsuojeluviranomaisten ja työpaikkojen välillä. Yksittäisten tarkastajien työ luo edellytyksiä vaikutusten syntymiselle, mutta pelkästään heidän työnsä laatu tai heidän ammattitaitonsa ei takaa valvonnan tuloksellisuutta. 

Laadun kehittämiseksi työsuojeluvalvonta on nähtävä laajemmin toimintojen verkostona, jossa tarkastajien työ on vain yksi ulottuvuus. Valvonnalla saadaan aikaan toivottuja vaikutuksia, kun lainsäädäntö, valvontakäytännöt ja välineet, tarkastajan työ ja työpaikkojen tarpeet toimivat yhteen.

Lainsäädännön soveltamisohjeiden ja toimintatapojen kehittäminen parantaa valvontaa sekä viranomaisen että työpaikkojen näkökulmasta. Vaikuttavuuden kannalta olennaista on myös onnistunut valvontakohteiden valinta. Valvontakäytäntöjen yhdenmukaisuus takaa työpaikkojen tasapuolisen kohtelun valtakunnallisesti.

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Työterveyslaitos jatkavat tutkimusta vuosina 2010-2011 selvittämällä valvonnan vaikuttavuutta työpaikkojen näkökulmasta.

Lisätietoja

ylitarkastaja Toivo Niskanen, STM, p. 09 160 73107, [email protected]
tutkija Riikka Ruotsala, Työterveyslaitos, p. 0400 431 547, [email protected]
vanhempi asiantuntija Jorma Lappalainen, Työterveyslaitos, p. 040 510 4154, [email protected]Muualla palvelussamme

Työsuojelun valvontalain vaikutus työsuojelun viranomaisvalvontaan (Selvityksiä 2010:20, pdf) 

Viranomaistoiminta ja valvonta

Muualla verkossa

Kirjakauppa (THL)

Sivun alkuun