Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Työsuojelun määräaikaistarkastukset koskemaan myös pieniä aluksia

Sosiaali- ja terveysministeriö
12.6.2014 10.32
Tiedote -

Laivatyö- ja asuinympäristölain mukaan työsuojeluviranomaiset tarkastavat vähintään kolmen vuoden välein alukset, joiden bruttovetoisuus on yli 199. Nyt määräaikaistarkastukset ulotettaisiin koskemaan myös tätä pienempiä aluksia, jos niitä käytetään kansainvälisessä liikenteessä. Muutoksella pantaisiin täytäntöön EU:n niin kutsutun lippuvaltiodirektiivin asiaa koskeva säännös.

Suomen lipun alle oli vuoden 2013 lopussa rekisteröity alle kymmenen pientä kansainvälisessä liikenteessä käytettävää alusta. Kotimaanliikenteessä vastaavien alusten lukumäärä on satoja, joten työsuojelun merenkulun tarkastajien nykyiset resurssit eivät riittäisi määräaikaistarkastusten ulottamiseen myös kotimaan liikenteen pieniin aluksiin. Kotimaan liikenteessä alle 200 bruttovetoisuuden alukset tarkastetaan aina, kun siihen arvioidaan tarvetta eli esimerkiksi ilmoituksen tai valituksen perusteella.

Lisäksi ehdotetaan, että Liikenteen turvallisuusvirasto voisi jatkossa myöntää väliaikaisen merityösertifikaatin ilman työsuojeluviranomaisen aluksella tekemää tarkastusta silloin, kun tarkastus arvioidaan tarpeettomaksi. Työsuojeluviranomainen antaisi sertifikaatin myöntämiseen vaadittavan lausuntonsa laivaisännän toimittaman ilmoituksen perusteella. Väliaikainen sertifikaatti myönnetään silloin, kun alus valmistuu telakalta, siirtyy toisesta lippuvaltiosta Suomen lipun alle tai vastuu aluksen toiminnasta siirtyy uudelle laivanvarustajalle. Alus tarkastettaisiin joka tapauksessa perusteellisesti varsinaisen merityösertifikaatin myöntämistä varten kuuden kuukauden kuluessa.

Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen eduskunnalle torstaina 12. kesäkuuta, ja lain on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian.

Lisätietoja

hallitussihteeri Tuula Andersin, p. 02951 63506, [email protected]Muualla palvelussamme

Työsuojeluvalvonta

Sivun alkuun