Hyppää sisältöön
Media

Työssäkäyvien toimeentulotukiasiakkaiden asema paranee

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 2.11.2006 13.05
Tiedote -

Toimeentulotukilakiin liittyvän etuoikeutettua tuloa koskevan kokeilun voimassaoloaikaa jatketaan kahdella vuodella. Kokeilun ansiosta toimeentulotukea saavan asiakkaan on mielekästä hankkia pieniä ansiotuloja. Samalla toimeentulotukea saavien työllistyminen helpottuu. Hallitus esitti lain vahvistamista torstaina 2. marraskuuta. Presidentin on tarkoitus vahvistaa laki perjantaina. Laki tulee voimaan vuoden 2007 alusta ja se on voimassa vuoden 2008 loppuun.

Toimeentulotukea myönnettäessä otetaan huomioon henkilön ja perheenjäsenten käytettävissä olevat tulot. Käytännössä toimeentulotukea myönnettäessä tuen hakijan ansiotulot on otettu huomioon täysimääräisesti. Työelämän ulkopuolella olevat henkilöt eivät ole mielellään ottaneetvastaan esimerkiksi pienipalkkaista tilapäistyötä, koska se ei ole lainkaan lisännytheidän käytettävissään olevien tulojen määrää. Käynnissä olevassa, 1.3.2002 alkaneessa kokeilussa toimeentulotukilain 11 §:ään on lisätty väliaikaisesti uusi momentti, jonka mukaan toimeentulotukea hakevan henkilön tai perheen ansiotuloista vähintään 20 prosenttia, kuitenkin enintään 150 euroa kuukaudessa jätetään ottamatta huomioon tukea myönnettäessä. Etuoikeutetun tulon määrä on kotitalouskohtainen.

Myönteisiä vaikutuksia ovat olleet työssäkäyvien asiakkaiden toimeentulotuen kohtuullisempi taso, kannustavuuden lisääntyminen sekä etuoikeutetun tulon käyttö sosiaalityön välineenä. Uudistus on myös täsmentänyt kuntien menettelyjä ja siten parantanut asiakkaiden oikeudenmukaista kohtelua. Selvityksen mukaan kokeilu on kannustanut erityisesti yksinhuoltajanaisia hankkimaan ansiotuloja.

Lisätietoja antavat neuvotteleva virkamies Aune Turpeinen, puh. (09) 160 74489 ja lakimies Anne Koskela, puh. (09) 160 74132

Sivun alkuun