Hyppää sisältöön
Media

Työryhmä tehostaisi syöpähoitoa kansallisella syöpäkeskuksella

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 8.5.2014 11.38
Tiedote -

Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä ehdottaa, että Suomeen perustetaan Kansallinen syöpäkeskus (FICAN). Keskuksen perustaminen edistäisi ajantasaisen ja laadukkaan syöpähoidon toteutumista sekä yhdenvertaistaisi ja parantaisi potilaiden asemaa alueellisesti ja kansallisesti. Yhdistämällä potilaan hoitoa ja syöpätutkimusta luodaan paremmat edellytykset syöpähoitojen kehittämiselle. Ehdotus luovutettiin kansliapäällikkö Päivi Sillanaukeelle torstaina 8.toukokuuta.

Tavoitteena on, että koko syöpähoidon prosessi toimisi tehokkaasti ennaltaehkäisystä korkeatasoisiin hoitoihin ja kuntoutukseen. Valmistelu olisi nykyistä läpinäkyvämpää ja alueellinen päätöksenteko yhdenmukaisempaa. Syöpäkeskus tarjoaisi kootusti ajantasaiset ja täsmälliset tiedot koko syöpäkentästä. Lisäksi se takaisi uusimman tutkimustiedon hyödyntämisen ja olisi mukana eurooppalaisessa syöpäkeskusverkostossa.

Yliopistot ja tulevat sote-alueet perustaisivat Kansallisen syöpäkeskuksen, joka koostuisi Helsinkiin sijoitettavasta koordinaatiokeskuksesta ja viidestä alueellisesta keskuksesta. Alueelliset syöpäkeskukset toimisivat nykyisten yliopistollisten sairaaloiden yhteydessä. Muun muassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja muut tutkimuslaitokset voisivat myöhemmässä vaiheessa osallistua Kansallisen keskuksen toimintaan. Samaa mallia voitaisiin käyttää myös muissa kansallisesti koordinoitavissa ja keskitettävissä terveydenhuollon tehtävissä.

Keskuksen perustaminen vaatii jatkoselvittelyä

Toiminnan käynnistämisen tueksi ehdotetaan valtion rahoitusta. Syöpäkeskus voisi koordinoida ja ohjata syövän hoitoon käytettävissä olevia voimavaroja ja rahoittaa syöpätutkimusta. Sillä voisi olla myös omaa ansaintaa.

Työryhmä ehdottaa, että jatkoneuvotteluja keskuksen perustamisesta käytäisiin STM:n johdolla. Lisäksi esitetään ohjausryhmän perustamista vuosiksi 2014-2015 keskuksen alkuvalmistelujen tueksi.

Lisätietoja

johtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki, p. 02951 63382
lääkintöneuvos Jaakko Yrjö-Koskinen, p. 050 348 4877


Liitteet

Kansallinen syöpäkeskus - Comprehensive Cancer Center Finland (FICAN) - selvitystyöryhmän loppuraportti (Raportteja ja muistioita 2014:13)


Muualla palvelussamme

Kansallisen syöpäkeskuksen perustamista selvittävä työryhmä

Sivun alkuun