Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Työryhmä selvittää tutkimustoiminnan tehostamista

Sosiaali- ja terveysministeriö
2.6.2006 7.50
Tiedote -

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut työryhmän selvittämään ministeriön hallinnonalan laitosten tutkimustoiminnan tehostamista. Tavoitteena on tehdä hallinnonalan tutkimustoimintaa koskevat linjaukset ja esitykset siten, että valtionhallinnon tuottavuusohjelman edellyttämä tuottavuuden lisäys saadaan toteutettua ja että ulkopuolisen tutkimusrahoituksen periaatteet ovat linjassa tuottavuusohjelman kanssa.

Työryhmä laatii esitykset periaatteiksi, joiden mukaan hallinnonalan laitokset ottavat vastaan ulkopuolista rahoitusta. Se myös selvittää, miten laitosten yhteistyötä ja työnjakoa voidaan parantaa sekä mahdollisuudet tutkimustoiminnan osittaiseksi liikelaitostamiseksi.

Työryhmän puheenjohtajana on osastopäällikkö, ylijohtaja Kari Välimäki sosiaali- ja terveysministeriöstä. Työryhmä valmistelee liikelaitostamista koskevan välimietinnön 30.11.2006 mennessä. Työryhmän määräaika päättyy 30.4.2007. Lisätietoa työryhmästä löytyy valtioneuvoston hankerekisteristä.

Taustaa

Sosiaali- ja terveysministeriö valmisteli syksyllä 2005 hallinnonalan sektoritutkimuksen kehittämis- ja hyödyntämisohjelman, jonka mukaisesti tutkimus- ja kehittämisyksiköitä rohkaistaan hankkimaan sosiaali- ja terveysministeriön budjettiluokan ulkopuolista rahoitusta ministeriön kanssa sovittuihin, strategisia tavoitteita tukeviin hankekokonaisuuksiin.

Valtioneuvosto päätti keväällä 2006 eri sektoreita koskevan tuottavuusohjelman yleisistä linjauksista, joiden mukaan sosiaali- ja terveysministeriön on valmisteltava toimenpiteet hallinnonalan laitosten tutkimustoiminnan tehostamiseksi vuoteen 2008 mennessä. Yhtenä selvityksen kohteena on se, miten laitosten yhteistyötä ja työnjakoa voidaan tutkimustoiminnassa parantaa. Erityisesti on selvitettävä, voidaanko tutkimustehtäviä siirtää yliopistoihin ja voidaanko osa laitosten toiminnasta liikelaitostaa.

Lisätietoja: osastopäällikkö, ylijohtaja Kari Välimäki p. (09) 160 73194, sosiaali- ja terveysministeriö.

Sivun alkuun