Hyppää sisältöön
Media

Työryhmä: Pitkäikäisyyden yleistyminen vaatii muutoksia hyvinvointiyhteiskunnas

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 18.6.2013 11.49
Tiedote -

Kaikenikäisten Suomi -ohjelmaa valmistellut asiantuntijaryhmä luovutti ehdotuksensa sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikolle 18. kesäkuuta. Suomi on historiallisessa tilanteessa, jossa ensimmäistä kertaa on tavallista, että yhtä aikaa on elossa neljä sukupolvea. Uusi tilanne pakottaa sopeuttamaan sosiaaliturva- ja palvelujärjestelmää ja etsimään kaikille sukupolville oikeudenmukaista tapaa tehdä uudistus. Ryhmän puheenjohtaja, professori Marja Vaarama on koonnut ryhmän keskustelujen pohjalta raportin, jossa hyvinvointiyhteiskunnan kehittämiselle asetetaan yhdeksän tavoitetta ja niitä toteuttamaan ehdotetaan yli 40 toimenpidettä.

Työryhmän mukaan hyvinvointiyhteiskunnan kehittämisen on perustuttava sukupolvipolitiikkaan, ja kaikessa toiminnassa on otettava huomioon sukupolvivaikutukset. Kaikki sukupolvet ovat toisistaan riippuvaisia ja elämän eri vaiheissa sekä vastuunkantajan että avun tarvitsijan asemassa. Vastuun on jakauduttava eri sukupolville oikeudenmukaisesti.

Kansalaisten oikeudet on selkeytettävä niin, että ihmiset tietävät, mitä palveluja heillä on oikeus odottaa. Palvelulupaus on kuitenkin kaksisuuntainen: kaikenikäisillä on kykyjä ja voimavaroja, joita on käytettävä oman ja muiden hyvinvoinnin parantamiseen. Sosiaaliturvan ja palveluiden on tuettava ihmisten terveyttä, toimintakykyä ja osallistumista. Tämä tarkoittaa sosiaaliturvan nykyistä vahvempaa kannustavuutta ja räätälöityä yhteistyötä asiakkaan kanssa.

Vapaaehtoistyön tieltä pitää raivata turha byrokratia, ja työelämän on joustettava sekä lapsista että ikääntyneistä vanhemmista huolehtimisen vuoksi. Yhteisöllisyys nousi vahvasti esiin myös työryhmän keräämässä kansalaispalautteessa.

"Arvioidaan, että vuonna 2026 alle 40 prosenttia suomalaisista käy töissä. Yhä pienempi joukko huolehtii enemmistön toimeentulosta ja hyvinvoinnista. Kun on samaan aikaan huolehdittava neljän sukupolven hyvinvoinnista, niin palveluista kuin etuuksistakin, ollaan melkoisen haasteen edessä. Nyt on viimeinen hetki löytää aivan uudenlaisia ratkaisuja kaikenikäisten suomalaisten hyvän elämän turvaamiseksi. Asennemuutosta ja uutta ajattelua tarvitaan kaikkialla", ministeri Risikko totesi.

Työryhmä korostaa ihmisten tulevaisuuden uskon vahvistamista.

"Vaikka taloudellinen tilanne ja väestökehitys ovat huolestuttavia, kaikenikäisten on voitava luottaa siihen, että tästä kyllä selvitään yhdessä. Jokaiselle on yhteiskunnassa paikka, ja yhteiskunnan rooli on tasata kaikenikäisten mahdollisuuksia hyvinvointiin elämän eri vaiheissa", sanoo professori Vaarama.

Asettaessaan asiantuntijaryhmän viime syksynä ministeri Risikko toivoi siltä moniäänistä keskustelua ja ennakkoluulottomia ehdotuksia. Työryhmässä on ollut mukana eri-ikäisiä ihmisiä yhteiskunnan eri aloilta toimittajista tutkijoihin ja taloustieteilijöistä järjestöaktiiveihin.

Lisätietoja

ylijohtaja Marja Vaarama, THL, p. 0295 246004, [email protected]Muualla verkossa

Kaikenikäisille Hyvä Suomi. Sukupolvipolitiikalla sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään hyvinvointiyhteiskuntaan. Työpaperi 18/2013 (THL)
Kaikenikäisten Suomi (KIS) -työryhmä (THL)
 

Paula Risikko
Sivun alkuun