Hyppää sisältöön
Media

Työryhmä: Perhehoitoa koskevat säännökset koottava erilliseen perhehoitolakiin

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 14.5.2010 7.25
Tiedote -

Perhehoitoa koskevat säännökset on koottava erilliseen perhehoitolakiin, ja perhehoidolle on taattava riittävä sosiaalityön tuki. Samalla perhehoitajan peruspalkkiota tulee korottaa 650 euroon yhtä hoidettavaa kohti. Näin esittää työryhmä, jonka sosiaali- ja terveysministeriö asetti huhtikuussa 2009 tekemään esityksiä perhehoitolainsäädännön uudistamisesta sekä ohjaamaan valtakunnallisen perhehoidon toimintaohjelman toteuttamista.

Työryhmän esityksen mukaan perhehoitolaissa määriteltäisiin kelpoisuusvaatimukset ja hoidettavien lukumäärä lasten ja aikuisten perhehoidossa sekä ammatillisessa perhehoidossa. Perhehoitajien ennakkovalmennus tulisi lakisääteistää. Perhekoteihin voitaisiin palkata ulkopuolista työvoimaa kuitenkin niin, että perhehoitajat asuisivat aina ympärivuorokautisesti hoidettavan kanssa.

Oikeus solmia toimeksiantosopimus perhehoitajan kanssa tulisi työryhmän mielestä antaa kunnan lisäksi myös sellaisille palveluntuottajille, jotka ovat saaneet toiminnalleen Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valviran) luvan. Perhehoidon järjestämis- ja valvontavastuu säilyisi edelleen kunnalla tai kuntayhtymällä. Lomituspalvelua voitaisiin järjestää kiertävän toimeksiantosuhteisen perhehoitajan toimesta.

Työryhmä ehdottaa, että perhehoitajan peruspalkkiota korotetaan 650 euroon yhtä hoidettavaa kohti. Samalla säädettäisiin perhehoitajan mahdollisuudesta vuosittaiseen täydennyskoulutukseen (1-2 päivää), oikeudesta vapaaseen (18 päivää vuodessa) sekä ansionmenetyksistä ja kulujen korvaamisesta.

Jatkossa perhehoitoon sijoittamisen tulisi tapahtua aina alueellisten perhehoidon yksiköiden kautta, jotka varmistavat, että yksittäisessä perhekodissa hoidettavien lukumäärä ja hoitoisuus vastaavat perhekodin osaamista ja voimavaroja. Näin voidaan edistää alueellisesti yhtenäisiä toimintakäytäntöjä ja tukea perhehoidon nykyistä monipuolisempia toteuttamismahdollisuuksia. Yhtenäisten lupakäytäntöjen turvaamiseksi perhehoitoa koskevat lupa-asiat keskitettäisiin Valviraan.

Perhelainsäädännön uudistamisessa on tavoitteena siirtää lastensuojelun sijaishuollon painopistettä perhehoitoon. Perhehoidon kehittämistarpeena on myös pitkäaikaissairaiden, mielenterveyskuntoutujien ja vanhusten perhehoidon saattaminen tasa-arvoiseen asemaan lastensuojelun perhehoidon kanssa.

Lisätietoja

Hallitussihteeri Lotta Silvennoinen, puh. 09 160 74358, 050 430 2368
Muualla palvelussamme

Lainsäädännön muutokset perhehoidossa. Perhehoidon valtakunnallisen toimintaohjelman ja lainsäädännön kehittämistyöryhmän väliraportti. (STM:n selvityksiä 2010:15)


Sivun alkuun