Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Työryhmä: Merimiesten eläkeikä yhtenäiseksi muiden eläkejärjestelmien kanssa

Sosiaali- ja terveysministeriö
27.6.2014 5.58
Tiedote -

Merimieseläkkeiden rahoituksen muuttaminen suoraviivaisesti samanlaiseksi kuin yleisessä työeläkejärjestelmässä nostaisi työnantajien kustannuksia huomattavasti ja heikentäisi suomalaisen merenkulun kilpailukykyä. Työryhmä ehdottaakin, että muutokset toteutettaisiin niin, että merenkulun tukien kokonaisuus ei pienenisi.

Merimieseläkejärjestelmän eläke-etuuksien ja rahoituksen tulisi jatkossa vastata nykyistä paremmin yleistä työeläkejärjestelmää. Eläkeikää ja eläkkeen karttumista koskevat muutokset vähentäisivät pitkällä tähtäimellä merimieseläkemenoja. Merimieseläkejärjestelmän muutoksia on kuitenkin tarkasteltava kokonaisuutena  yhdessä verotuksen ja merenkulun muiden tukijärjestelmien kanssa, jotta suomalaisen merenkulun kilpailukyky säilyy. Merimieseläkejärjestelmää kehittävä työryhmä on saanut työnsä päätökseen ja luovuttanut ehdotuksensa sosiaali- ja terveysministeriölle.

Työryhmän mukaan merenkulkijoiden alennetuista eläkeikäjärjestelyistä tulisi luopua siirtymäajan jälkeen ja siirtyä samaan eläkeikään kuin muillakin aloilla. Suurimmalla osalla merenkulkijoista eläkeikä on jo nyt 63-68 vuotta, joten eläkeiän muutos koskisi käytännössä noin kymmentä prosenttia tällä hetkellä työssä olevista merenkulkijoista. Eläkeiän yhtenäistäminen tarkoittaisi samalla sitä, että alempiin eläkeikiin liittyvistä korkeammista karttumaprosenteista luovuttaisiin. Lisäksi merenkulkijoiden maksama työeläkevakuutusmaksu laskisi yleisen työeläkejärjestelmän tasolle.

Työryhmä ehdottaa, että myös merimieseläkejärjestelmässä otettaisiin käyttöön työnantajan työkyvyttömyysomavastuumalli. Malli kannustaa työnantajia huolehtimaan työntekijöiden työkyvystä, koska alhainen alkavientyökyvyttömyyseläkkeiden määrä vähentää vakuutusmaksua.

Meriliikenteen kilpailukyvyn parantamiseksi valtio on maksanut työnantajille merenkulun tukena suurimman osan pakollisista työnantajien sosiaalivakuutusmaksuista. Työryhmä ehdottaa, että koska merenkulun tuki kasvaisi työnantajien suurempien eläkevakuutusmaksujen vuoksi, valtio ei enää maksaisi tukea kaikista nykyisin korvattavista muista sosiaalivakuutusmaksuista. Jatkossa valtio maksaisi eläkevakuutusmaksun lisäksi tukena vain työnantajan tapaturmavakuutusmaksua ja työntekijöiden ennakkoveroja vastaavan määrän.

Valtio rahoittaa tällä hetkellä 33,3 prosenttia merimiesten eläkkeistä. Rahoitus poikkeaa yleisen työeläkejärjestelmän rahoituksesta, joka koostuu lähes täysin työntekijöiden ja työnantajien eläkemaksuista. Työryhmä laskisi valtion maksuosuutta merimieseläkkeissä vähitellen nykyisestä 33,3 prosentista 29 prosenttiin.

Työryhmä ehdottaa, että muutokset toteutettaisiin vuoden 2016 alusta, mutta eläkeikää koskevat muutokset tulisivat kuitenkin voimaan vasta vuonna 2021.

Työryhmässä olivat edustettuina Merimieseläkekassa, Suomen Varustamot, Suomen Konepäällystöliitto, Suomen Laivanpäällystöliitto, Suomen Merimies-Unioni, Eläketurvakeskus, sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö. Työryhmä oli ehdotuksistaan yksimielinen.

Lisätietoja

johtaja Heli Backman (työryhmän pj.), p. 02951 63179, [email protected]
hallitussihteeri Hanna Tossavainen (työryhmän siht.), p. 0295 163 181, [email protected]Muualla palvelussamme

Merimieseläkejärjestelmän mukaisia etuuksia ja rahoitusta kehittävän työryhmän muistio (STM:n raportteja ja muistioita 2014:29)

Sivun alkuun