Hyppää sisältöön
Media

Työryhmä: Lääkehuollolle laajempi vastuu lääkehoidon toteuttamisessa

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 20.1.2015 10.11
Tiedote

Lääkealan ammattilaisten asiantuntemus on otettava käyttöön tarkoituksenmukaisen lääkehoidon edistäjänä ja sote-uudistuksen toimeenpanossa. Lääkehuolto on myös sisällytettävä sote-alueiden järjestämispäätöksiin, esittää apteekkitoiminnan ja muun lääkehuollon kehittämistä pohtinut työryhmä. Työryhmä luovutti ehdotuksensa sosiaali- ja terveysministeri Laura Rädylle tiistaina 20.1.2015.

Työryhmä antoi lähes 60 yksittäistä ehdotusta siitä, miten lääkehuoltoa kehittämällä parannetaan asiakkaiden lääkitysturvallisuutta ja tuetaan sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamista. Työryhmä korostaa, että kaikkien kehittämistoimenpiteiden keskiössä on oltava lääkkeiden käyttäjä.

Lääkehoitojen jatkuvuus turvataan

Työryhmä pitää tärkeänä, että lääkehoidon jatkuvuus, lääkitystietojen siirtyminen ja ajantasaisuus varmistetaan, kun asiakas siirtyy avohoidosta laitoshoitoon tai päinvastoin. Laitoshuollon yksiköissä tulisi olla potilaiden lääkehoidon jatkuvuuden varmistava vastuuhenkilö. Avohoidon hoitoyksiköiden lääkitysturvallisuutta tulee parantaa. Myös palveluasumisyksiköillä voisi olla äkillisiin lääketarpeisiin oma lääkekaappi.

Lääkevalmistusyhteistyötä sairaala-apteekkien ja apteekkien välillä pitää kehittää. Kotiutuva potilas voisi saada kahdeksi viikoksi sairaala-apteekin valmistamia lääkkeitä mukaansa, jotta hän ehtii hankkia ja valmistuttaa jatkohoitoon tarvittavat lääkkeet lähiapteekissaan.

Apteekkien lääkevalmistusta tulee keskittää myynnissä olevia lääkkeitä täydentäviin valmisteisiin, jotta voidaan varmistaa lääkkeiden saatavuus. Työryhmä ehdottaa, että perustetaan asiantuntijaryhmä, joka määrittelee apteekeissa valmistettavat hoidollisesti ja lääketieteellisesti tarkoituksenmukaiset lääkkeet.

Apteekkilupajärjestelmän edut hyödynnetään

Työryhmän mukaan nykyinen apteekkilupajärjestelmä kannattaa säilyttää. Nykyjärjestelmä perustuu vahvasti apteekkarin ammatilliseen vastuuseen ja rooliin lääketurvallisuuden ja lääkkeiden saatavuuden edistäjänä. Lupaharkinnassa on syytä jatkossakin käyttää kokonaisharkintaa, jotta varmistetaan apteekkareiden monipuolinen lääkealan osaaminen. Näin tuetaan lääkkeiden jakelujärjestelmän kehittämistä osana lääkehuollon kokonaisuutta.

Työryhmä ehdottaa, että sairaaloiden yhteyteen perustetaan myös avohoidon apteekkeja. Näin helpotettaisiin kotiutuvien ja päivystyspotilaiden lääkeasiointia.

Apteekeille uusia kansanterveyttä edistäviä palveluja

Apteekeissa ja sivuapteekeissa on jo nyt monia terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen ja sairauksien ehkäisyyn liittyviä palveluja. Jatkossakin apteekin palvelujen tulisi perustua kansanterveydellisiin näkökohtiin. Rokotuskattavuuden parantamiseksi apteekit voisivat antaa myös kausi-influenssarokotteita.

Lisätietoja

työryhmän puheenjohtaja, ylijohtaja Sinikka Rajaniemi, Fimea, p. 0295 223 100
neuvotteleva virkamies Ulla Närhi, STM, p. 0295 163 391


Liitteet

Apteekkitoiminnan ja muun lääkehuollon kehittäminen. Työryhmän loppuraportti (Raportteja ja muistioita 2015:4)


Muualla palvelussamme

Apteekkitoiminnan ja muun lääkehuollon kehittäminen

Apteekit

Sivun alkuun