Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Työryhmä etsimään keinoja oppilas- ja opiskelijahuollon palvelujen saatavuuden turvaamiseksi

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 18.12.2008 12.35
Tiedote -

Opetusministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö tiedottavat

Peruspalveluministeri Paula Risikko ja opetusministeri Sari Sarkomaa ovat asettaneet työryhmän, jonka tehtävänä on tehdä ehdotukset tarvittavista toimista oppilas- ja opiskelijahuollon palvelujen saatavuuden parantamiseksi. Ehdotetuille toimille on määriteltävä vastuutahot ja toteutusaikataulu.

Työryhmän tehtävänä on tehdä esitykset siitä, miten turvataan oppilashuollon palvelujen saatavuus, kuinka edesautetaan yksittäisen oppilaan ja opiskelijan oikeuksien toteutumista ja miten tuetaan oppilaitoksen mahdollisuuksia järjestää oppilashuolto oppilaan ja opiskelijan edun mukaisesti. Lisäksi työryhmä tekee esitykset siitä, kuinka voidaan selkiyttää tietojen saantia ja luovutusta sekä henkilötietojen käsittelyä koskevia menettelyitä oppilashuollossa. Tämän lisäksi ryhmän tehtävänä on miettiä, mitkä ovat oppilashuoltopalveluista vastaavan henkilöstön asema, tehtävät ja kelpoisuus.

Uusi työryhmä aloittaa työnsä selvittämällä, miten edellisen kerran oppilashuoltokysymyksiä pohtineen työryhmän ehdotukset ovat toteutuneet. Ehdotukset ovat peräisin vuodelta 2006. Tuolloin mietintönsä jättänyt työryhmä esitti yhdeksää toimenpidettä oppilas- ja opiskelijahuollon kehittämiseksi ja siihen liittyvän lainsäädännön uudistamiseksi. Työryhmän ehdotuksista osa on toteutettu ja osa on valmistelussa. Joitakin ehdotuksia ei ole vielä otettu jatkokäsittelyyn.

Uutena asiana nyt asetettu työryhmä joutuu määrittämään, mikä osuus oppilas- ja opiskelijahuoltoryhmällä on edistettäessä koulun yleistä turvallisuutta.

Työryhmän puheenjohtaja on apulaisosastopäällikkö Olli Kerola sosiaali- ja terveysministeriöstä ja varapuheenjohtajana johtajana Eeva-Riitta Pirhonen opetusministeriöstä. Työryhmään kuuluvat sosiaali- ja terveyshallinnon edustajien lisäksi opetushallinnon ja kuntien edustajat.

Lisätietoja:

Apulaisosastopäällikkö Olli Kerola sosiaali- ja terveysministeriö,

puh. (09) 160 73959, 040 8280108

Johtaja Eeva-Riitta Pirhonen, opetusministeriö, puh. (09) 160 77268

Sivun alkuun