Hyppää sisältöön
Media

Työryhmä ehdottaa uuden vakuutusyhtiölain säätämistä

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 11.12.2006 11.45
Tiedote -

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä ehdottaa kokonaan uuden vakuutusyhtiölain säätämistä. Uusi vakuutusyhtiölaki noudattaa osakeyhtiölain rakennetta ja systematiikkaa. Näin lakeja voitaisiin jatkossakin soveltaa rinnakkain. Työryhmä luovutti vakuutusyhtiölakia koskevan mietintönsä sosiaali- ja terveysministeriölle 29. marraskuuta 2006.

Ehdotuksen perusperiaatteena on, että vakuutusyhtiöihin sovelletaan osakeyhtiölakia, ellei säännöksistä ole syytä poiketa vakuutusyhtiötoiminnan erityisluonteesta johtuen. Vakuutusyhtiölaki sisältäisi edelleen vakuutustoiminnan erityispiirteitä koskevan säännöstön, joita yleinen osakeyhtiölaki ei tunne. Säännökset koskevat toimilupaa, vastuuvelkaa, vastuuvelan katetta, kohtuusperiaatetta, toimintapääomaa, vakavaraisuuspääomaa, henkivakuutusta ja valvontaa.

Uudessa vakuutusyhtiölaissa muun muassa vastuuvelan kattamista koskevia säännöksiä pyrittäisiin yksinkertaistamaan ja muuttamaan siten, että ne entistä paremmin ottavat huomioon sijoitusmarkkinoilla ja vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminnassa tapahtuneen kehityksen. Kilpailuviraston ja Vakuutusvalvontaviraston toimivaltasuhteet muuttuisivat, sillä Vakuutusvalvontavirasto ei enää valvoisi kilpailuoikeudelliselta näkökannalta omistajakontrollisäännösten noudattamista eikä sulautumisen ja vakuutuskannan luovuttamisen muodossa tapahtuvia yritysjärjestelyjä.

Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöiden toimilupa-asioiden käsittely ja ratkaiseminen siirrettäisiin sosiaali- ja terveysministeriöstä Vakuutusvalvontavirastolle. Vakuutusvalvontaviraston valvonta- ja tarkastusoikeutta koskevia säännöksiä ehdotetaan lähennettäväksi Rahoitustarkastuksen vastaaviin oikeuksiin. Viraston valvontatehtävää ja valvonnan kohdentumista pyritään kuvaamaan nykyistä lakia selkeämmin ja toimintaympäristön kehitystä vastaavasti. Henkivakuutusyhtiöihin ehdotetaan vakavaraisuusaseman ennakoivaa valvontaa, jonka perustavoitteena on havaita valvottavan yhtiön tilan heikkeneminen riittävän ajoissa. Lisäksi vakuutusyhtiön olisi annettava nykyistä enemmän informaatiota kohtuusperiaatteen soveltamiskäytännöstään ja Vakuutusvalvontaviraston olisi julkistettava tietoja eri yhtiöiden tulkinnoista kohtuusperiaatetta soveltaessaan. Näin edistettäisiin vakuutusyhtiöiden toiminnan läpinäkyvyyttä ja kilpailua.

Vakuutusyhtiölaki 2005 -työryhmän mietintö (Selvityksiä 2006:70) on luettavissa sosiaali- ja terveysministeriön Internet-sivuilla: www.stm.fi > Julkaisut

Lisätietoja antavat hallitussihteeri Juhani Turunen, puh. (09) 160 74470 ja hallitussihteeri Pia Rinne, puh. (09) 160 73751.

Sivun alkuun