Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Työryhmä ehdottaa parannuksia yrittäjän perheenjäsenen työttömyysturvaan

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 3.11.2009 7.33
Tiedote -

Yrittäjien sosiaaliturvan kehittämistä pohtineen työryhmän mukaan yrittäjän perheenjäsenellä olisi oltava oikeus työttömyysturvaan myös silloin, kun yrityksen taloudellinen tilanne heikkenee ja yritystoiminnasta kertyvä tulo perheenjäsentä kohti jää alle vähimmäistoimeentulon rajan.

Työttömyysturva myönnettäisiin tällä perusteella kuitenkin vain jos yrityksessä työskentelee enää yrittäjäperheen jäseniä. Perheenjäsenellä ei myöskään saisi olla yli 15 prosentin omistusosuutta tai äänivaltaa yrityksessä.

Nykyisin yrittäjän perheenjäsen saa oikeuden työttömyysturvaan vain, jos yrityksen toiminta on lopetettu tai keskeytetty vähintään neljäksi kuukaudeksi, jos työ yrityksessä on loppunut tuotantosuunnan lopettamisen tai vastaavan syyn johdosta tai jos työllistyminen yrityksessä on ollut satunnaista.

Työryhmä luovutti selvityksensä tänään 3. marraskuuta sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälälle.

Yrittäjille oikeus vuorotteluvapaaseen

Työryhmä esittää, että vuorotteluvapaalakiin lisättäisiin yrittäjien vuorotteluvapaaoikeutta koskevat säännökset, jotka olisivat aluksi voimassa viiden vuoden määräajan. Sen jälkeen arvioitaisiin, onko perusteltua tehdä säännöksistä pysyvät.

Vuorotteluvapaan ehtona olisi, että hakija on toiminut vähintään kymmenen vuotta yrittäjänä ja harjoittanut yritystoimintaa vähintään 13 kuukauden ajan välittömästi ennen vapaan alkamista.

Lisää yrittäjiä YEL-vakuutuksen piiriin

Lisäksi työryhmä ehdottaa, että yrittäjän eläkelain (YEL) mukaan vakuutettaisiin johtavassa asemassa työskentelevä osakas, jos hän omistaa joko yksin vähintään 30 prosenttia tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa vähintään 50 prosenttia yrityksen osakepääomasta tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Vastaava muutos tehtäisiin myös maatalousyrittäjän eläkelakiin.

Omistusosuuden muutos toisi yrittäjän eläkelain mukaisen vakuutuksen piiriin yrittäjiä, jotka ovat kokonaan lakisääteisen työeläkevakuutuksen ulkopuolella, sekä yrityksen osaomistajia, jotka on tällä hetkellä vakuutettu työntekijöihin rinnastettuina työntekijän eläkelain mukaan.

Tällä hetkellä yrityksen johtavassa asemassa oleva henkilö vakuutetaan yrittäjän eläkelain mukaan, jos hän omistaa yksin tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa yli 50 prosenttia osakepääomasta tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. YEL-vakuuttamisen ulkopuolelle jäävät ne yrittäjät, jotka omistavat enintään 50 prosenttia yrityksestään.

Lisätietoja

Hallitussihteeri Pekka Paaermaa, puh. 09 160 73204, [email protected]


Liitteet Yrittäjien sosiaaliturvan kehittäminen (STM:n selvityksiä 2009:39)

 


Muualla palvelussamme

Yrittäjien sosiaaliturva

Sivun alkuun