Hyppää sisältöön
Media

Työryhmä ehdottaa biopankkien perustamista

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 12.10.2007 8.30
Tiedote -

Ihmisalkuperäisiä näytteitä sisältävien näytekokoelmien mahdollisimman tehokas käyttö on kaikkien yhteinen etu. Suomeen olisi perustettava biopankkeja, joiden tehtävänä on kerätä, käsitellä ja säilyttää ihmisperäisiä biologisia näytteitä ja tietoja niistä tulevaa tutkimusta varten. Biopankkien näytteitä voisi sopimukseen perustuen käyttää myös kansanterveyttä edistävien tuotteiden ja palvelujen kehittämisessä esimerkiksi akateemisen tutkimuksen ja yritystoiminnan välisenä yhteistyönä. Näin ehdotetaan raportissa, jonka biopankkityöryhmä luovutti peruspalveluministeri Paula Risikolle perjantaina 12. lokakuuta.

Näytekokoelmien organisointi biopankeiksi tehostaa tutkimusta ja kansanterveydelle tärkeiden uusien innovaatioiden kehittämistä. Se myös luo uusia yhteistyömahdollisuuksia toimijoiden välille, vahvistaa Suomen kansainvälistä kilpailukykyä ja selkeyttää kansainväliseen yhteistyöhön osallistumisen edellytyksiä. Biopankkitoiminta edellyttää kuitenkin toiminnan valvontaa, tiedottamisen lisäämistä sekä entistä yhdenmukaisempiin toimintatapoihin pyrkimistä.

Kansalaisten itsemääräämisoikeus turvataan suostumuksella ja tiedottamisella

Työryhmän ehdotuksen mukaan näytteen luovuttajalta pyydetään suostumus näytteen siirtoon biopankkiin. Suostumus perustuu tietoon biopankin yleisestä käyttötarkoituksesta. Näytteen luovuttajalla on oikeus saada tieto oman näytteen käytöstä ja mahdollisuus vaikuttaa sen käyttöön. Luovuttajan tietosuojaa painotetaan biopankkitoimintaan liittyvällä yleisellä tiedotusvelvollisuudella, toimintatapojen läpinäkyvyydellä ja viranomaisvalvonnalla.

Jo kerättyjen sairauden toteamista ja hoitoa varten otettujen diagnostisten ja tutkimusnäytteiden siirto biopankkiin on mahdollista joko näytteen luovuttajan suostumuksella tai Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen (TEO) luvalla. Työryhmä ehdottaa, että maahamme perustetaan biopankkilautakunta, jonka tehtävänä olisi turvata biopankkitoiminnan eettinen arviointi.

Julkinen biopankkirekisteri palvelee tiedonsaantia

Työryhmä ehdottaa, että kansalaisten, tutkijoiden ja viranomaisten tiedonsaantitarpeita varten perustetaan kaksiportainen rekisterijärjestelmä. TEO vastaa ylätason kansallisesta biopankkirekisteristä, joka sisältää tiedot Suomessa toimivista biopankeista. Tietojärjestelmän toisen tason muodostavat biopankkikohtaiset näytekokoelmarekisterit. Tietoa etsivä kansalainen tai tutkija voi käyttää tietolähteenään kumpaakin tasoa.

Taustaa

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti 14.6.2006 työryhmän edistämään ihmisalkuperää olevien näytekokoelmien lääketieteellistä hyödyntämistä. Biopankit, yhteinen etu. Ihmisperäisten näytekokoelmien hyödyntämistä selvittäneen työryhmän loppuraportti (sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2007:52) on luettavissa ministeriön verkkosivuilla www.stm.fi > Julkaisut

Lisätietoja: apulaisosastopäällikkö Marja-Liisa Partanen, puh. (09) 160 73804 ja neuvotteleva virkamies Kimmo Pitkänen, puh. (09) 160 74112

Sivun alkuun