Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Työryhmä ehdottaa apurahan saajille pakollista eläkevakuutusta

Sosiaali- ja terveysministeriö
14.6.2004 8.00
Tiedote -

Monet taiteilijat ja tieteellistä tutkimustyötä tekevät henkilöt työskentelevät jossain elämänsä vaiheessa apurahan turvin. Joidenkin kohdalla apurahalla työskenteleminen voi muodostaa huomattavankin osan heidän työhistoriastaan. Apurahalla työskentelevien sosiaaliturva on kuitenkin todettu puutteelliseksi. Nyt apurahan saajille ehdotetaan pakollista eläkevakuutusta, jonka rahoittaisivat apurahansaaja itse ja valtio. Ansioeläke kertyisi 18 000 euron vuosityötulon mukaisesti ja vakuutusmaksut maksettaisiin tästä summasta. Verovapaan apurahan määrän rajaa nostettaisiin 19 000 euroon vuodessa. Tällä korotuksella pyrittäisiin korjaamaan ansion jälkeenjääneisyyttä ja turvattaisiin se, ettei apurahansaajan käteen jäävä tulo pienenisi vakuutusmaksuvelvollisuuden vuoksi.

Nämä ehdotukset sisältyvät sosiaali- ja terveysministeriö asettaman työryhmän loppuraporttiin. Työryhmä asetettiin keväällä 2003 selvittämään apurahalla työskentelyyn liittyviä epäkohtia sosiaaliturvalainsäädännössä ja verolainsäädännössä. Työryhmä luovutti loppuraporttinsa sosiaali- ja terveysministeri SinikkaMönkäreelle 14. kesäkuuta.

Työryhmä ehdottaa, että apurahansaajien työeläketurvaa koskevaa lakia sovellettaisiin Suomessa asuvaan 18-68-vuotiaaseen henkilöön, joka tekee tieteellistä tutkimusta tai taiteellista toimintaa hänelle henkilökohtaisesti myönnetyn apurahan turvin eikä ole samaan aikaan työ- taivirkasuhteessa. Apurahakauden tulisi olla vähintään kuusi kuukautta ja apurahan vähintään 9000 euroa.

Työryhmän ehdotuksen mukaan apurahasta maksettaisiin myös sairausvakuutusmaksua. Eläkevakuutettua tuloa voitaisiin pitää sairausvakuutuslain mukaisten etuuksien määrän laskemisen perusteena.

Työryhmä ehdottaa, että päätoiminen apurahalla työskentely olisi edelleen ns. hyväksyttävä syy olla pois työmarkkinoilta. Nykytilaa vastaavasti apuraha ei siis kerryttäisi työttömyyspäivärahan työssäoloehtoa. Apurahansaajalla ei myöskään olisi oikeutta työttömyysetuuteen apurahakautena. Eläketurvaan ehdotettujen muutoksien toteutuessa työttömyysturvalakiin tulisi kuitenkin tehdä eräitä teknisiä muutoksia. Apurahakauteen ei myöskään liittyisi pakollista tapaturmavakuutusta.

Työryhmä ehdottaa myös, että valtion viisivuotistaiteilija-apurahojen sosiaaliturvaa selvitettäisiin mahdollisimman nopeasti, jotta jatkossa voitaisiin ratkaista, tulisiko näihin apurahoihin liittää nyt ehdotetun mukainen sosiaaliturva. Jatkoselvityksiin kuuluu voitaisiinko lakia soveltaa myös alle kuuden kuukauden ja alle 9000 euron apurahoihin. Työryhmä ehdottaa myös, ettei yliopistojen ja muiden korkeakoulujen toimintamomentilta tulisi maksaa työskentelyapurahoja.

Lisätietoja:
osastopäällikkö Tarmo Pukkila, työryhmän puheenjohtaja, Vakuutusosasto, puh. 160 73864
hallitussihteeri Marjaana Maisonlahti, työryhmän sihteeri, Vakuutusosasto, puh. 160 73174

Toimittajakappaleet STM:n viestinnästä, Mervi Kopomaa-Weymarn, puh. 160 74481
Raporttia voi tilata STM:n julkaisumyynnistä puh. 03 – 260 8158

Sivun alkuun