Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Arbetsrelaterad cancer kan förebyggas

Social- och hälsovårdsministeriet
6.3.2017 12.10 | Publicerad på svenska 8.3.2017 kl. 7.33
Nyhet

Enligt bedömningar är 5,3 - 8,4 procent av cancerfallen i Finland arbetsrelaterade. Arbetsrelaterade exponeringar på Europanivå bedöms orsaka cirka 120 000 cancerfall per år.

Finlands utmaningar när det gäller förebyggande av arbetsrelaterad cancer diskuterades på ett evenemang som ordnades den 6 mars i Helsingfors.

Mest arbetsrelaterad cancer orsakas av asbest. Så är fallet även i Finland. Situationen förväntas inte förändras inom en snar framtid. Även om användningen av asbest är förbjuden i Finland och i flera andra länder beror de fall som nu upptäcks på exponering som skett för 20 - 30 år sedan på grund av cancerns långa latensfas.

Registret över arbetsrelaterade sjukdomar (RARS) ger information om de cancerfall som har godkänts för att ersättas som yrkessjukdomar eller föreslagits vara sådana. Under de senaste tio åren har det funnits 171 - 222 sådana fall per år. Utöver de fall som syns i statistiken kan arbetsrelaterade exponeringar öka benägenheten att insjukna i cancer, även om de inte skulle vara den huvudsakliga orsaken bakom cancern.

Cancerfarliga ämnen på arbetsplatsen ska identifieras och den exponering som man utsetts för ska utredas. Exponering kan bekämpas med samma metoder som annan kemikalieexponering. EU har effektiviserat bekämpningen av arbetsrelaterad cancer. Unionen har presenterat nya bindande gränsvärden för cancerfarliga ämnen och inlett en kampanj där man bland annat delar god praxis vid bekämpningen av arbetsrelaterad cancer.

Seminariet Arbetsrelaterad cancer kan förebyggas kan även ses på webben http://videonet.fi/stm/20170306/

Ytterligare information

Riitta Sauni, medicinalråd, tfn 0295 163 147, [email protected]

Sivun alkuun