Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Työpaikan ilman pitoisuuksia määrittävä opas uudistettu

Sosiaali- ja terveysministeriö
13.4.2005 12.30
Tiedote -

Työpaikan ilman puhtautta, työntekijöiden altistumista ja mittaustulosten merkityksen arviointia varten sosiaali- ja terveysministeriössä on valmistunut HTP-arvot 2005 –opas (Oppaita 2005:10), joka korvaa aiemman julkaisun HTP-arvot 2002, Työsuojelusäädöksiä 3. Uuden oppaan liitteissä 1 ja 2 on lueteltu työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot) ja vastaavat biologisten altistusindikaattorien raja-arvot työpaikoilla huomioon otettaviksi. Raja-arvot sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut asetuksellaan haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista (109/2005) tulevaksi voimaan 1.4.2005.

Oppaan liitteessä 1 olevaan luetteloon on korvattavan julkaisun luetteloon verrattuna lisätty 19 uutta päänimikettä HTP-arvoineen ja muine tietoineen, 22 päänimikkeen HTP-arvoa on muutettu. Tämän lisäksi HTP-luetteloa on aikaisempaan nähden muutettu poistamalla siitä hetkellisen pitoisuuden HTP-arvojen sarake. Näin luetteloon on saatu tilaa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella vaarallisten aineiden luettelosta (624/2001) säädettyjen vaaraa osoittavien standardilausekkeiden (R-lausekkeet) tunnusnumerolle.

Oppaan sisältö on tarkoitus päivittää vuonna 2007. Nyt julkaistavassa oppaassa on liitteessä 4 luetteloitu ainenimikkeitä, joiden HTP-arvot aiotaan käsitellä päivityksen yhteydessä.

Lisätietoja: lääkintöneuvos Asko Aalto, puh. (09) 160 72486, [email protected] ja yli-insinööri Erkki Sundquist, puh. (09) 160 72492, [email protected].

HTP-arvot 2005, sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2005:10, julkaisun hinta on 13 euroa ja sitä myy Yliopistopaino Kustannus, puh. (09) 7010 2374, [email protected] ja www.yliopistopaino.fi/kirjamyynti. Opas on myös Internetissä osoitteessa www.stm.fi/oppaat. Opas on ilmestynyt myös ruotsiksi, HTP-värden 2005, Handböcker 2005:11.

Sivun alkuun