Hyppää sisältöön
Media

Työmarkkinajärjestöt avainasemassa naisten palkkojen edistämisessä

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 10.2.2011 7.59
Tiedote -

"Oikeudenmukaiseen ja tasa-arvoiseen palkkaukseen pääsy vaatii pitkäjänteistä ponnistelua. Samapalkkaisuusohjelmaa on jatkettava myös seuraavalla vaalikaudella ja sille on varattava riittävät resurssit", evästi tulevaa hallitusta tasa-arvoasioista vastaava ministeri Stefan Wallin vastaanottaessaan tänään samapalkkaisuusohjelman kokonaisarviointiraporttia.

Miesten ja naisten palkkaero on pysytellyt melko kauan lähes samana, keskimäärin 18 ja 20 prosentin välillä miesten hyväksi. Tämän seurauksena hallitus ja työmarkkinakeskusjärjestöt käynnistivät vuonna 2006 kansainvälisesti ainutlaatuisen samapalkkaisuusohjelman. Päätavoitteena on palkkaeron kaventuminen vuoteen 2015 mennessä enintään 15 prosenttiin. Ohjelman toinen toimintakausi on nyt lopuillaan ja sitä koskeva kokonaisarviointi on valmistunut.

Varatuomari Juhani Salonius luovutti samapalkkaisuusohjelman kokonaisarviointiraporttinsa tänään ohjelman puheenjohtaja Pentti Arajärvelle ja varapuheenjohtaja Stefan Wallinille. Kokonaisarviointi perustui 26 henkilöhaastatteluun ja runsaaseen tilastolliseen ja muuhun lähdeaineistoon.

Arvioinnin mukaan palkkaero on viime vuosina hieman kaventunut, mutta vauhti on liian hidas suhteessa ohjelman tavoitteeseen. Palkkaeroon ovat purreet työ- ja virkaehtosopimusratkaisut, työn vaativuuteen perustuvat palkkausjärjestelmät, tasa-arvosuunnitelmat sekä naisten eteneminen työuralla.

Juhani Saloniuksen mukaan työmarkkinajärjestöt ja työpaikoilla osapuolet ovat avainasemassa palkkatasa-arvoon pääsyssä. Samapalkkaisuustavoitteen saavuttaminen on vahvasti sidoksissa sopimuspolitiikkaan. Järjestöt voivat tehokkaasti edistää ja ohjata työpaikkojen palkkausta ja tasa-arvotyötä. Niiden tulee tukea työpaikkoja tasa-arvosuunnittelussa ja palkkakartoitusten teossa.

Segregaatiota, koulutusalojen ja ammattien jakautumista sukupuolen mukaan, tulisi edelleen vähentää - oli sillä välittömiä palkkavaikutuksia tai ei. Toiminnallinen tasa-arvosuunnitteluvelvoite tulee laajentaa koskemaan myös perusopetusta, suositteli kokonaisarvioinnin tehnyt Juhani Salonius.

"Ohjelma on koonnut keskeiset vaikuttajat yhteisen pöydän ääreen tärkeän asian korjaamiseksi", totesi Pentti Arajärvi. "Nyt tehty kokonaisarviointi tarjoaa työkalun ohjelman seurantaryhmälle päättää, mikä jatkossa purisi parhaiten palkkaepätasa-arvoon."

Lisätietoja

projektipäällikkö Outi Viitamaa-Tervonen, STM, puh. (09) 160 73170, 050 545 0259, [email protected]
erityisavustaja Susanna Korpivaara, puh. 0400 322 432, [email protected]
 


Liitteet

Samapalkkaisuusohjelman kokonaisarviointi 2007-2010 (selvityksiä 2011:2)


Muualla palvelussamme Samapalkkaisuusohjelmalla kurotaan palkkaeroja
Sivun alkuun