Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asiain neuvosto 2.-3.6.

Sosiaali- ja terveysministeriö
27.5.2005 9.00
Tiedote -

EU:n työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asiainneuvosto kokoontuu 2.-3. kesäkuuta Luxemburgissa. Suomea kokouksessa edustavat peruspalveluministeri Liisa Hyssälä ja työministeri Tarja Filatov.

Neuvosto käsittelee asetusta Euroopan tasa-arvoinstituutin perustamisesta. Tavoitteena on saavuttaa yleisnäkemys asetuksesta, jonka takana on jo vaadittava jäsenmaiden enemmistö. Instituutin perustaminen tukee EU:n toimielinten työtä sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi ja auttaa tehostamaan työtä myös kansallisella tasolla. Instituutin sijoituspaikasta ei tässä yhteydessä tehdä päätöstä, mutta esillä ovat olleet lähinnä uudet jäsenvaltiot.

Neuvosto käy julkisen keskustelun ehdotuksesta asetukseksi elintarvikkeiden ravitsemus- ja terveysväittämistä. Tavoitteena on saavuttaa poliittinen yhteisymmärrys. Asetusehdotuksessa vahvistetaan yleiset periaatteet ja edellytykset kaikkien ravitsemus- ja terveysväitteiden esittämiselle. Suomi pitää tärkeänä, että ravitsemus- ja terveysväitteitä koskeva lainsäädäntö harmonisoidaan yhteisötasolla. Suomi on esittänyt, että elintarvikkeiden suola ja natriumpitoisuutta koskeviin väittämiin sovellettaisiin omia, tuoteryhmäkohtaisia kriteereitä. Suomi jättää neuvoston kokouksessa yksipuolisen lausuman, jossa korostetaan suolan ja natriumin saannin vähentämisellä saavutettavia kansanterveydellisiä hyötyjä.

Neuvosto käy julkisen keskustelun myös ehdotuksesta uudeksi terveys- ja kuluttajapoliittiseksi strategiaksi ja ohjelmaksi, jolla yhdistetään nykyiset kansanterveys- ja kuluttajapoliittiset ohjelmat. Ohjelmien yhdistämisen katsotaan lisäävän politiikkojen johdonmukaisuutta sekä tuovan taloudellisia etuja tai säästöjä ja näkyvyyttä. Suomi tukee komission ehdotusta, mutta korostaa, että ohjelman on jatkossakin tuettava molempien sektoreiden omaehtoista toimintaa sekä huomioitava niiden erilainen toiminta- ja tietoperusta

Neuvoston lounaalla on tarkoitus keskustella työaikadirektiivin muutosehdotuksesta. Puheenjohtajamaa Luxemburg on ilmoittanut pyrkivänsä asiassa poliittiseen ratkaisuun neuvoston yhteydessä. Neuvotteluissa ovat esillä työajan käsite ja opt out -mahdollisuus. Euroopan parlamentti on ehdottanut näiden molempien osalta muutoksia komission ehdotukseen. Työajan käsitteen osalta parlamentti ottaisi lähtökohdaksi sen, että ei-aktiivinen päivystysaika olisi lähtökohtaisesti työaikaa. Opt out -mahdollisuudesta parlamentti ehdottaa luovuttavan kokonaan kolmen vuoden kuluessa. Ehdotus on Suomen kantojen mukainen.

Komissio on ilmoittanut, että se ei hyväksy Euroopan parlamentin työajan käsitettä koskevia muutosehdotuksia. Opt out -kysymyksen osalta komissio pitää ilmeisesti tärkeänä kompromissin löytymistä neuvoston käsittelyssä.

Yksi merkittävimpiä parlamentin ehdotuksia on ehdotus siitä, että direktiivin mukaista työaikaa laskettaessa tulisi ottaa huomioon kahdelle tai useammalle työnantajille samanaikaisesti tehtävä työ. Suomi tukee ehdotuksen taustalla olevaa tavoitetta, jonka mukaan useita työsuhteita samanaikaisesti tekevän työntekijän ei tarvitsisi tehdä muita työntekijöitä pidempää työaikaa. Myös komissio tukee tätä parlamentin muutosehdotusta.

Lisätietoja:
ylitarkastaja Terhi Tulkki, STM, puh. (09) 160 731 75 (tasa-arvoinstituutti)
ylilääkäri Eero Lahtinen, STM, puh. (09) 160 74032 (terveys- ja kuluttajapol. ohjelma)
neuvotteleva virkamies Anne Haikonen, KTM, puh. (09) 160 63654 (elintarvikkeet)
kaupallinen neuvos Leena Mannonen, KTM, puh. (09)160 63716 (elintarvikkeet)
hallitussihteeri Liisa Heinonen, TM, puh. 010 60 48017 (työaikadirektiivi)

Sivun alkuun