Hyppää sisältöön
Media

Työkyvyn ylläpitäminen ratkaiseva keino työurien pidentämiseksi

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 1.12.2011 14.09
Tiedote -

Työurien pidentäminen on noussut yhteiskuntapolitiikan ja työympäristöpolitiikan tärkeäksi tavoit-teeksi. Työuraa voidaan pidentää parantamalla ihmisten työhyvinvointia ja edistämällä heidän työkykyään. Näin todettiin 29.-30.11. Helsingissä pidetyssä seminaarissa "Pohjoismainen työpaja - Työympäristö ja työura". Seminaari on osa Suomen Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajuusohjelmaa vuonna 2011.

Työpajan tavoitteena oli selvittää Pohjoismaiden kokemuksia työurien pidentämisestä ja kehittää alan pohjoismaista yhteistyötä. Keskustelemassa oli muun muassa professori Clas-Håkan Nygård Tampereen yliopistosta.

Nygårdin mukaan työn tuottavuus ei välttämättä laske iän mukana, vaan työkykyyn vaikuttavat henkilökohtaiset tekijät. Tällaisia tekijöitä ovat terveys ja toimintakyky sekä oppiminen ja osaaminen, joihin kaikkiin voidaan kokemusten ja myös tutkimusten mukaan vaikuttaa.

Tärkeintä on työn vaatimusten ja työntekijän voimavarojen vastaavuus. Työkykyyn vaikuttavat myös arvot, asenteet, motivaatio, työympäristö sekä ennen kaikkea johtaminen. Nygårdin mukaan esimiehillä pitäisi olla osaamista näissä asioissa, jotta he johtaisivat ikätietoisesti.

Seminaarissa pohdittiin myös työkyvyn ja työhyvinvoinnin johtamisen tärkeyttä työpaikoilla. Työhy-vinvointi on investointi. Sairauslomalta palaaville työntekijöille olisi järjestettävä paluuohjelmia. Seminaarissa tuli esille myös, miten ratkaisevassa asemassa lähiesimiehet ovat työyhteisönsä työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämisessä. Johtajien sekä henkilöstö- ja ammattiyhdistysedustajien välinen yhteistyö on myös hyvin tärkeää.

Kari Østerud Norjan senioripolitiikkakeskuksesta kertoi siitä, miten keskus toimii Norjan ikäpolitii-kassa. Keskuksen yhteiskunnallinen tehtävä on muun muassa stimuloida ja kehittää hyvää senioripolitiikkaa sekä nostaa ikääntyneiden työntekijöiden ammattiaktiviteettia. Keskus saa rahoituksensa valtiolta. Østerudin mukaan työelämään osallistuminen usein parantaa ikääntyneiden terveyttä ja elämänlaatua.

Lars-Mikael Bjurström sosiaali- ja terveysministeriöstä (STM) kertoi ministeriön laatimista työym-päristön ja työhyvinvoinnin linjauksista. STM:n tavoitteena on, että elinikäinen työssäoloaika pitenee kolmella vuodella vuoteen 2020 mennessä.

Bjurströmin mukaan työhyvinvointi syntyy aina työpaikoilla. Se edellyttää hyvää johtamista, työterveyshuoltoa työpaikan tehokkaana kumppanina, tietoa ja osaamista, onnistunutta viestintää ja osaavaa työsuojeluhallintoa lainsäädännön toimeenpanijana. Tavoitteena on, että vuoteen 2020 mennessä ammattitautien määrä vähenee 10 prosenttia, työpaikkatapaturmien taajuus alenee 25 prosenttia ja työn aiheuttama koettu fyysinen ja henkinen kuormitus vähenee 20 prosenttia.

Työpajaan osallistui työympäristöasioista vastaavia virkamiehiä sekä asiantuntijoita ja työmarkki-na-asiantuntijoita eri Pohjoismaista. Seminaarin järjesti Pohjoismainen työympäristöalan jatkokoulutuslaitos (NIVA) yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa.

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Lars-Mikael Bjurström, STM, p. 040 7067290, [email protected]
johtaja Mia Latta, NIVA, p. +358 30 474 2499, [email protected]
professori Clas-Håkan Nygård, Tampereen yliopisto, p. 050 586 5959Muualla palvelussamme

Suomi on Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtaja 2011 

Työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset vuoteen 2020

Sivun alkuun