Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain uudistaminen

Sosiaali- ja terveysministeriö
4.10.2004 10.00
Tiedote -

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut pankinjohtaja Matti Louekosken Suomen Pankista selvittämään työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain uudistamistarpeita 1.10.2004 lukien. Selvitystyön ensimmäinen vaihe päättyy 31.5.2005, jolloin selvityshenkilö antaa väliraporttinsa.

Selvityshenkilön tulee kartoittaa mitä muutoksia osakeyhtiölain kokonaisuudistuksesta ja siitä seuraavasta vakuutusyhtiölain muuttamisesta aiheutuu työeläkevakuutusyhtiöitä koskevaan lainsäädäntöön. Selvityshenkilö arvioi myös miten tulevat muutokset tulisi toteuttaa.

Vaihtoehtoina on nykymuotoinen viittaustekniikka tai nykyistä vakuutusyhtiölakia erillisempi työeläkevakuutusyhtiölaki. Selvityksen lähtökohtana on työeläkejärjestelmän perustehtävä, sen julkisoikeudellinen rooli ja että ehdotetut muutokset on toteutettavissa soveltuvin osin myös lakisääteistä toimintaa harjoittavissa eläkesäätiöissä ja eläkekassoissa. Väliraportti tulee toimimaan pohjana eläkesäätiöiden ja -kassojen aseman tarkastelulle osana nykyistä hajautettua toimeenpanojärjestelmää.

Selvitystyö tapahtuu yhteistyössä vakuutusyhtiölain uudistusta selvittävän työryhmän ja työmarkkinajärjestöjen kanssa.

Sivun alkuun