Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Työeläkevakuutusmaksut pysyvät ennallaan vuonna 2007

Sosiaali- ja terveysministeriö
21.12.2006 6.50
Tiedote -

Työntekijän eläkelaki (TYEL) tulee voimaan 1.1.2007. Vuoden 2007 keskimääräinen TYEL:n mukainen työeläkevakuutusmaksu on 21,6% palkoista. Tähän maksuun annetaan tilapäinen 0,6 %-yksikön alennus vastaavasti kuten vuonna 2006. Tilapäinen alennus huomioon ottaen työntekijän maksu on alle 53-vuotiaalle 4,3% ja yli 53-vuotiaan työntekijän maksu on 5,4%. Työnantajan maksuksi muodostuu keskimäärin 16,7%. TYEL:n mukaisen tilapäisen työnantajan maksutaso on 22,04 %, josta työntekijän maksuosuus vähentämällä saadaan työnantajan työeläkevakuutusmaksu.

Työeläkevakuutusmaksu on pohjana vahvistettaessa maatalousyrittäjien ja yrittäjien työeläkevakuutusmaksuprosentit, jotka ovat vuonna 2007 alle 53-vuotiaalle 20,8% ja sitä vanhemmalle 21,9%. Vahvistettavat maksut ovat samansuuruisia kuin vuonna 2006.

Laskuperustekoron vahvistaminen korvautuu vuodesta 2007 alkaen eläkerahastojen täydennyskertoimen ja osaketuottokertoimen vahvistamisella. Täydennyskertoimen arvoksi esitetään 2,46% 1.1.2007 alkaen. Osaketuottokerroin perustuu eläkelaitosten keskimääräiseen vuotuiseen toteutuvaan osaketuottoon ja on siten laskettavissa vasta myöhemmin vuoden 2007 aikana.

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvisti työeläkevakuutusmaksujen ja laskuperustekoron tason keskiviikkona 20. joulukuuta asian oltua sitä ennen valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan käsittelyssä.

Lisätietoja antaa osastopäällikkö Tarmo Pukkila, puh. (09) 160 73864

Sivun alkuun