Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Työeläkelaitosten vakavaraisuutta vahvistetaan poikkeuslainsäädännöllä

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 18.12.2008 12.10
Tiedote -

Eläkelaitosten sijoitustoimintaa ja vakavaraisuutta koskevia säännöksiä muutetaan väliaikaisesti kansainvälisen rahoitusmarkkinakriisin johdosta. Tarkoituksena on yksityisalojen työeläkelaitosten vakavaraisuuden vahvistaminen siten, ettei eläkelaitosten tarvitse myydä mm. suomalasia osakeomistuksiaan epäedullisessa markkinatilanteessa. Tähän pyritään siten, että ns. osaketuottosidonnaisen vastuuvelan määrä nostettaisiin 10 prosenttiin vastuuvelasta vuosina 2008-2010. Eläkelaitosten toimintapääoman vähimmäismäärä alenee ja se on riippumaton eläkelaitoksen sijoitusjakaumasta. Lisäksi eläkerahastoja täydennetään vuoden 2008 osalta vain rahastokoron kolmen prosentin verran ja vastuuvelkaan sisältyvää tasausvastuuta rinnastetaan tilapäisesti toimintapääomaan eläkelaitosten vakavaraisuuden tukemiseksi.

Valtioneuvosto esitti asiaa koskevan lain vahvistamista torstaina 18. joulukuuta. Laki tulee voimaan 22. joulukuuta ja on voimassa vuoden 2010 loppuun saakka. Presidentin on tarkoitus vahvistaa laki perjantaina.

Luottomarkkinoiden epävakaus on heijastunut voimakkaasti osakemarkkinoille markkina-arvojen laskuna. Myös suomalaisten eläkelaitosten omistamien osakkeiden markkina-arvot ovat laskeneet voimakkaasti ja samalla työeläkelaitosten vakavaraisuusasteet ovat alentuneet suhteellisen nopeasti. Muutokset vahvistavat yksityisalojen työeläkevakuuttajien vakavaraisuutta ja hidastavat vakuutusteknisen vastuuvelan kasvua. Vaikutuksen suuruus riippuu mm. osakehintojen kehityksestä.

Lisätietoja:

ylijohtaja Tarmo Pukkila, puh. (09) 160 73864 ja

hallitusneuvos Juhani Turunen puh. (09) 160 74470.

Sivun alkuun