Hyppää sisältöön
Media

Työeläkelaitosten vakavaraisuussäännökset uudistumassa

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 27.11.2014 13.31
Tiedote -

Eläkelaitosten vakavaraisuusrajan laskentaa ja sijoitusten hajauttamista koskevat säännökset ovat uudistumassa. Vakavaraisuuslaskennassa otettaisiin jatkossa nykyistä tarkemmin ja kattavammin huomioon kaikki olennaiset sijoitustoiminnan riskit sekä vakuutusriskit. Kun eläkelaitos laskee vakavaraisuusrajaansa, sen olisi tunnistettava erikseen kuhunkin sijoitukseen liittyvät riskit. Vastuuvelan kattamista koskevista säännöksistä luovuttaisiin tarpeettomina.  Uudet säännökset koskisivat työeläkevakuutusyhtiöitä, eläkesäätiöitä, eläkekassoja, Merimieseläkekassaa ja osin Maatalousyrittäjien eläkelaitosta.

Vakavaraisuusraja kuvaa sitä vakavaraisuuspääoman määrää, joka eläkelaitoksilla on oltava vakuutus- ja sijoitusriskejä varten. Vakavaraisuusraja on sitä suurempi mitä suurempia riskejä eläkelaitoksen sijoituksiin liittyy.

Laissa säädettäisiin riskiluokituksesta, jonka mukaan riskit otettaisiin huomioon. Samaan sijoitukseen voisi kohdistua useita eri riskejä. Myös sijoitusten odotettu tuotto sekä eri riskitekijöiden välinen riippuvuus huomioitaisiin.

Eläkelaitoksen vakavaraisuusraja laskettaisiin jatkossa koko sijoitusomaisuuden perusteella. Näin riskeihin varautuminen koskisi koko sijoitusomaisuutta, kun nyt vakavaraisuusraja määritellään vain eläkelaitoksen vastuuvelkaa vastaavalle määrälle.

Uuden mallin vaikutukset yksittäisen eläkelaitoksen sijoituksiin vähäiset

Uuden vakavaraisuusmallin vaikutukset yksittäisen eläkelaitosten sijoitustoimintaan arvioidaan keskimäärin vähäisiksi. Koska eläkelaitosten vakavaraisuustilanne on yleisesti hyvä, niiden oma riskienhallinta ohjaa sijoituspäätöksiä enemmän kuin lain asettamat vakavaraisuusvaatimukset. Ehdotetun mallin käyttöönoton ei arvioida aiheuttavan suuria välittömiä muutoksia eläkelaitosten sijoitussalkkuihin.

Riskien huomioon ottaminen vakavaraisuuslaskennassa on viime vuosina kehittynyt kaikilla rahoitussektoreilla, ja riskeistä on nykyään käytettävissä uutta tietoa. Sen vuoksi myös työeläkelaitosten vakavaraisuutta koskevaa sääntelyä tulee tarkentaa. Samalla otetaan huomioon työeläkejärjestelmän erityispiirteet. Ehdotetussa mallissa vakavaraisuuteen liittyvät laskentasäännöt olisi selkeästi määritelty sekä eläkelaitoksen että valvojan näkökulmasta.

Vakavaraisuusuudistuksen aiemmat vaiheet ovat tulleet voimaan vuosina 2011 ja 2013. Vakavaraisuussääntelyllä varaudutaan sijoitus- ja vakuutustoiminnan tappioihin.

Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen eduskunnalle torstaina 27. marraskuuta. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2017.

Lisätietoja

ylimatemaatikko Mikko Kuusela, p. 0295 163182, [email protected]Muualla palvelussamme

Työeläkelaitosten vakavaraisuussäännöstön uudistaminen  

Sivun alkuun