Hyppää sisältöön
Media

Työeläkelainsäädännön yrittäjämääritelmä laajenee

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 21.12.2010 8.06
Tiedote -

Yrittäjän eläkelain ja maatalousyrittäjän eläkelain mukaista yrittäjämääritelmää laajennetaan. Vuoden 2011 alusta yrittäjänä pidetään myös osakeyhtiössä tai muussa yhteisössä johtavassa asemassa työskentelevää henkilöä, joka omistaa yksin yli 30 prosenttia yrityksen osakkeista tai jolla yksin on yli 30 prosenttia osakkeiden tuottamasta äänimäärästä.

Yrittäjämääritelmän laajentamisen myötä noin 8 000 henkilöä tulee yrittäjän eläkelain ja noin 400 henkilöä maatalousyrittäjän eläkelain mukaan vakuutettaviksi. Lisäksi noin 10 000 nykyisin työntekijän eläkelain tai merimieseläkelain mukaan vakuutetuista, johtavassa asemassa olevista työntekijään rinnastettavista henkilöistä siirtyy yrittäjän eläkelain piiriin.

Muutokset tulevat voimaan 1.1.2011. Laissa on kuitenkin säädetty siirtymäaika, joka koskee työntekijän eläkelain tai merimieseläkelain mukaisesti työntekijään rinnastettuina henkilöinä vakuutettuja. He siirtyvät yrittäjän eläkelain tai maatalousyrittäjän eläkelain soveltamisalan piiriin viimeistään 1.1.2014 mennessä.

Muutokset liittyvät hallitusohjelman mukaiseen yrittäjien sosiaaliturvan kehittämiseen. Tavoitteena on tuoda yrittäjän eläkelain ja maatalousyrittäjän eläkelain sekä yrittäjiä koskevien muiden lakisääteisten sosiaaliturvaetuuksien piiriin ne yrityksessä johtavassa asemassa työskentelevät henkilöt, jotka omistavat yksin merkittävän osan yrityksestä tai heillä on merkittävä osa sen määräämisvallasta.

Hallitus esitti lakien vahvistamista tiistaina 21. joulukuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa ne samana päivänä.

Lisätietoja

Hallitussihteeri Maritta Hirvi, puh. 09 160 74338, [email protected]Sivun alkuun