Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Tuulikki Petäjäniemi palkittiin työhyvinvoinnin parantamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö
12.3.2004 10.00
Tiedote -

Varatuomari Tuulikki Petäjäniemi palkittiin mittavasta työstä työhyvinvoinnin edistämiseksi. Tasa-arvovaltuutettuna 1991- 1994 hän teki uraa uurtavaa työtä miesten ja naisten tasa-arvon parantamiseksi. Viime vuonna päättynyt Työssä jaksamisen ohjelma puolestaan tuotti hyvinvointia työpaikoille. Sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre luovutti Kultaisen työympäristötyön erityisansiomitalin Tuulikki Petäjäniemelle perjantaina 12.maaliskuuta Valtioneuvoston juhlahuoneistossa järjestetyssä tilaisuudessa.

Tämän päivän tärkeimpinä työelämän taitoina varatuomari Tuulikki Petäjäniemi pitää muutoksen hallintaa ja vuorovaikutustaitoja. Työpaikoilla ei pidä tuudittautua ajatukseen ”tehdään niin kuin ennenkin”, vaan muutokset tulee kohdata yhdessä työntekijöiden kanssa. Jos työntekijöitä ei oteta mukaan muutokseen, viedään pohja työhyvinvoinnilta. Yksikään työntekijä ei saisi tuntea olevansa irrallaan porukasta, Petäjäniemi korostaa.

Petäjäniemi haluaa antaa perehdyttämiselle entistä laajemman merkityksen: eri ikäisten työntekijöiden ajan tasalla pitämisen. Tässä on hyvä pitää mielessä ihmisten erilaiset oppimistavat ja etenkin se, että ikääntyneet oppivat eri tavalla kuin nuoret. Nyt uutta opitaan kursseilla, jatkossa koulutus tapahtuu usein työpaikalla työtä tehdessä. Sukupolvenvaihdos korostaa kokemustiedon siirtämistä nuorille. Jaksamisohjelma tuotti muun muassa 12 erilaista tapaa kokemustiedon siirtämiseksi, kuten tukiparityöskentely, tehtäväkierto ja hyvä palaverikäytäntö.

- Monet yritysjohtajat ajattelevat, että palaverit vievät liikaa aikaa varsinaiselta työn teolta. Jaksamisohjelmassa kuitenkin totesimme, että onnistunut palaveri lisää niin johtajien kuin työntekijöiden aikaa perustyön tekemiseen. Hyvissä palavereissa tieto siirtyy ja jokaisella on mahdollisuus kertoa uudet ideansa ja ajatuksensa työstä ja sen tekemisestä.

Tuulikki Petäjäniemi työskentelee tällä hetkellä yritys- ja yhteisökonsulttina omassa yrityksessään. Hän on todennut, että yritysjohtajat ovat viime aikoina alkaneet entistä paremmin mieltää hyvinvoinnin ja tuottavuuden välisen suhteen. Henkilöstötyytyväisyydellä on selvä yhteys asiakastyytyväisyyteen. Yksikin mutru voi tarttua työtoveriin ja heikentää koko työyhteisön hyvinvointia, mutta myös työn ilo tarttuu, Petäjäniemi muistuttaa.

Työympäristötyön erityisansiomitali myönnetään henkilölle tai yhteisölle erityisen ansiokkaasta työstä työympäristön kehittämiseksi. Erityisansiomitaleja on myönnetty vuodesta 1997 alkaen, nyt jaettava mitali on järjestyksessä 14. Mitalin saajista naisia on ollut 3 ja miehiä 10.

Lisätietoja: tiedottaja Anna-Liisa Rissanen puh. 050 3070 258.

Sivun alkuun