Hyppää sisältöön
Media

Tutkimusraportti: Onnettomuuksien uhrit tarvitsevat parempaa hoitoa

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 2.6.2004 7.00
Tiedote -

Myyrmannin kauppakeskuksen pommikatastrofi oli Suomen oloissa poikkeuksellinen ja järkyttävä. Se toi näkyviin auttamiskulttuurimme ja -järjestelmämme hyvät puolet, mutta paljasti myös puutteet. Koko auttamisjärjestelmää pelastajista psykologisen ensiavun antajiin tarvittiin ensimmäisten räjähdyksen jälkeisten päivien aikana. Uhrien ja omaisten mielenterveyspalveluiden järjestäminen pitkällä aikavälillä on lainsäädännössä uhrien ja omaisten asuinpaikkakuntien terveydenhuollon vastuulla.

Suomessa on tutkittu vähän suuronnettomuuden uhrien ja omaisten psyykkistä selviytymistä sekä heidän kokemuksiaan saadusta tuesta ja hoidosta. Tutkija Soili Poijula on sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta selvittänyt miten Myyrmannin räjähdys vaikutti räjähdyksen uhrien ja omaisten mielenterveyteen ja miten hoito auttaa traumoista kärsiviä ihmisiä. Tietoa haluttiin saada myös trauman ja surun hoidosta. Tutkimuksen kohteena olivat uhrit ja omaiset. Tutkija Soili Poijula on nyt saanut tutkimustyönsä valmiiksi.

Psyykkisen trauman hoitoa ei ole riittävästi

Kyselytutkimukseen osallistui räjähdyksen uhreja ja omaisia. Tulokset osoittavat, että noin 35 % uhreista ja yli 60 % omaisista kärsi hoitoa vaativasta traumaperäisestä stressihäiriöstä ja lähes puolet myös depressiosta. Yleisestä psyykkisestä pahoinvoinnista kärsi 34 % vastaajista. Traumanjälkeisen psyykkisen häiriön riskitekijöitä olivat riittämättömiksi koetut mielenterveyspalvelut sekä taloudelliset menetykset. Pysyvä ruumiillinen vammautuminen oli myös yhteydessä voimakkaisiin psyykkisiin oireisiin. Omaiset oireilivat voimakkaammin kuin uhrit.

Psyykkisten häiriöiden ehkäisemiseksi tulee tutkimusraportin mukaan sosiaali- ja terveydenhuoltoon kuuluvaa käytännöllistä tukea ja apua sekä taloudellisen tuen antamista tehostaa. Erityisesti on kehitettävä onnettomuuksien uhrien ja omaisten mielenterveyspalveluita, koska puutteellinen mielenterveyshoito on häiriökehityksen riskitekijä. Tutkimus osoitti että nykyisellään psyykkisen trauman hoitoa ei ole riittävästi eikä se ole riittävän erikoistunutta. Tutkimusraportissa suositellaan uuden hoitomallin kehittämistä onnettomuuden uhreja ja omaisia varten. Kansainvälisten tutkimukseen perustuvien suositusten malliin kuuluvat psykologinen ensiapu, seulonta hoidon tarpeessa olevien löytämiseksi ja hoito. Traumaattisen surun hoitoon suositellaan surun kollektiivista hoitomallia ja perhekeskeistä surun hoitoa.

Lisätietoja: tutkija Soili Poijula, puh. (08) 554 5814, 0400 618 444,
sähköposti: [email protected]

Julkaisu Myyrmannin räjähdys - uhrien ja omaisten psyykkinen selviytyminen ja hoidon merkitys (STM:n monisteita 2004:13) tulee STM:n internet-sivuille www.stm.fi > julkaisuja viimeistään 3.6.

Sivun alkuun