Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Turvakotipalvelujen rahoitus halutaan siirtää valtion vastuulle

Sosiaali- ja terveysministeriö
9.10.2014 10.25
Tiedote -

Hallituksen syksyllä 2013 tekemän rakennepoliittisen ohjelman mukaisesti turvakotitoiminta esitetään siirrettäväksi valtion vastuulle. Jatkossa valtio maksaisi turvakotipalvelujen tuottajille korvausta palvelujen järjestämisestä.

Tavoitteena on varmistaa, että turvakotipalvelu olisi jatkossa jokaisen sitä tarvitsevan saatavilla asuinpaikasta riippumatta. Valtio voisi myöntää rahoitusta toimintaan, jonka tarkoituksena olisi lähisuhdeväkivallan kohteena olevan ihmisen ja hänen perheensä terveyden, hyvinvoinnin ja toimintakyvyn ylläpitäminen. Valtion varoista maksettavan korvauksen määrä vahvistettaisiin vuosittain.

Turvakotitoiminnan rahoituksen johto, ohjaus ja valvonta kuuluisivat sosiaali- ja terveysministeriölle. Terveyden ja hyvinvoinnin (THL) laitos huolehtisi valtion varoista maksettavan korvauksen valmisteluun, maksatukseen ja käytön valvontaan liittyvistä tehtävistä. THL myös tekisi turvakotipalvelun tuottajien kanssa sopimukset.

Suomessa on tällä hetkellä 20 turvakotia, joista viisi on kunnallista. Yksityiset järjestöjen ylläpitämät turvakodit ovat toimineet kuntien ostositoumuksilla. Koska rahoituspohja on ollut epävarma, toiminta on ollut lyhytjänteistä ja epävarmaa.

Jatkossa kunnat voisivat keskittyä lähisuhdeväkivaltaa ehkäisevään toimintaan sekä tukemaan henkilöitä ja näiden perheitä, jotka muuttavat turvakodista omaan asuntoonsa.

Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen eduskunnalle torstaina 9. lokakuuta. Esitys liittyy valtion vuoden 2015 talousarvioesitykseen. Uuden lain valtion varoista maksettavasta korvauksesta turvakotipalvelun tuottajalle on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2015.

Lisätietoja

hallitussihteeri Heidi Manns-Haatanen, p. 02951 63346Muualla palvelussamme

Kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentäminen
Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäiseminen

Sivun alkuun