Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Turussa haasteena lastensuojelu ja vanhuspalvelut

Sosiaali- ja terveysministeriö
21.11.2005 8.20
Tiedote -

Peruspalveluministeri Liisa Hyssälä, Turun kaupungin sosiaalilautakunnan puheenjohtaja Leena Koikkalainen ja sosiaalitoimen johtaja Maija Kyttä sekä joukko Varsinais-Suomen sosiaalitoimen asiantuntijoita keskustelivat Turussa 21. marraskuuta sosiaalipalvelujen asiakastilanteesta alueella.

Kytän mukaan Turussa suurimpina huolina ovat tällä hetkellä vanhuspalvelut ja lasten ja nuorten palvelutarpeet. Lastensuojelussa asiakkaiden määrä on noussut huomattavasti, kasvua kuvaa mm. se, että lastensuojeluilmoituksia on tänä vuonna tehty runsaat 650 ilmoitusta enemmän kuin vastaavana aikana edellisvuonna. Toimeentulotukea hakevien asiakkaiden huomattava lisäys taas aiheuttaa erityistä painetta sosiaaliosastolla. Toimeentulotukipäätöksiä on Turussa tehty n. 12 500 enemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2004 ja toimeentulotukihakemuksia on tullut lähes 4000 kappaletta enemmän.

Ikärakenteeltaan Turku on suurista kaupungeista vanhusvoittoisin, vanhusväestön sisällä painottuvat voimakkaasti 75 vuotta ja 85 vuotta täyttäneiden osuus. Kuuden suurimman kaupungin vertailut kuitenkin osoittavat että suurista kaupungeista juuri Turku käyttää vanhuspalveluihinsa vähiten rahaa 65 vuotta täyttänyttä asukasta kohden.

Turussa vanhustenhuollon palvelurakenne on varsin avopalvelupainotteinen, totesi Turun kaupungin sosiaalikeskuksen osastopäällikkö Sari Ahonen. Laitoshoidossa jatkuvan ja säännöllisen palvelun piirissä on vain noin kolmannes vanhuksista. Väestörakenteen muutoksesta johtuen vanhuspalveluiden saatavuudessa on kuitenkin tapahtunut heikkenemistä ja erityisesti kotipalvelun kattavuuden lasku on jatkunut.Uutena ilmiönä Ahonen nosti esiin resurssien puutteen aiheuttamat kasvavat jonot pysyvässä ympärivuorokautisessa hoidossa.Laitospaikkoja pyritäänkin lisäämään jotta vanhuspalveluja vaivaava jatkuva jononmuodostuminen saataisiin pienenemään, totesi Ahonen.

Vanhustenhuolto aiheuttaa suuria haasteita mutta siinä on myös Turun vahvuus:Turku tunnetaan vanhustenhuollon edelläkävijänä. Innovatiivisuus esimerkiksi kotihoidon kehittämisessä tunnustetaan valtakunnallisesti. Turku on mm. ensimmäisenä Suomessa ottanut käyttöön tiedonkeruun mobiiliratkaisut kotipalvelussa.

Sosiaalipalvelujen kehittämiselle valtakunnallista tukea

Ministeri Hyssälä totesi, että sosiaalipalvelujen parantamiseen panostetaan nyt vahvasti sekä valtakunnan tasolla että kuntien kehittämistyötä ja rahoitusta vahvistamalla. Vuosina 2003-2007 toteutettavalla Sosiaalialan kehittämishankkeella on haluttu varmistaa, että ihmiset saavat tarvitsemansa sosiaalipalvelut maan eri osissa. Varsinais-Suomeen on tähän mennessä osoitettu noin 2,6 miljoonaa euroa valtionavustusta sosiaalipalvelujen kehittämiseen. Myös valtionosuuksia on nostettu. Varsinais-Suomen alueella sosiaalipalvelujen saatavuutta ja laatua parannetaan parhaillaan 20 hankkeessa. Varsinais-Suomessa kaikki kunnat ovat mukana sosiaalialan hanketyössä. Kehittämishankkeet eivät vielä kata koko sosiaalialan tehtäväkenttää. Panostusta tarvitaan etenkin henkilöstön tehtävärakenteen ja työolojen sekä vanhustenhuollon kehittämiseen.

Parhaillaan on käynnissä sosiaali- ja terveysministeriön Sosiaalipalvelut toimiviksi! -arviointikierros. Kierroksella punnitaan erityisesti sitä ovatko meneillään olevat toimenpiteet riittäviä turvaamaan tarvittavat palvelut.

Lisätietoja

Sosiaalialan kehittämishankkeesta ja Sosiaalipalvelut toimiviksi! -arviointikierroksesta:
apulaisosastopäällikkö Reijo Väärälä, [email protected], p. (09) 1607 3773, 050 500 2214.
ylitarkastaja Salme Kallinen-Kräkin, [email protected], p. (09) 1607 4345, 050 467 1947.
Turun kaupungin sosiaalipalveluista:
sosiaalitoimen johtaja Maija Kyttä (02) 262 6111.

Lisätietoja myös osoitteesta www.sosiaalihanke.fi.

Sivun alkuun