Hyppää sisältöön
Media

Tupakointikielto tai erillinen tupakointitila ravintoloihin

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 6.10.2004 8.30
Tiedote -

Ravintoloita koskevan tupakkalain toteutumista selvittänyt professori Kari Reijula Uudenmaan aluetyöterveyslaitoksesta esittää, että tupakkalakia muutettaisiin niin, että tupakointi kiellettäisiin kaikissa ravintoloissa tai ravintoloihin voitaisiin varata erillinen tupakointitila, johon ei tarjoiltaisi.

Reijulan mukaan Uudenmaan aluetyöterveyslaitoksen tekemien valtakunnallisten selvitysten perusteella voidaan todeta, että ravintoloita koskeva tupakkalaki ei toimi toivotulla tavalla. Ilmanvaihtotekniset ratkaisut eivät yksin riitä estämään tupakansavun leviämistä sisätiloissa, ellei mukana ole myös rakenteellisia ratkaisuja. Jos ravintolasali vain jaetaan savuttomiin ja savullisiin tiloihin ilman väliseinää, savu kulkeutuu savuttomalle puolelle ilmastoinnista huolimatta.

Työntekijöille ja yrittäjille tehtyjen kyselyjen mukaan tupakansavulle altistuminen on ravintoloissa vähentynyt hyvin hitaasti: vuonna 1999 kaikista ravintolatyöntekijöistä 34 prosenttia ei altistunut tupakansavulle, vuonna 2003 altistumattomia oli vasta 41 prosenttia; samaan aikaan yli puolet työvuorostaan (yli neljä tuntia) tupakansavulle altistuvien määrä laski 46 prosentista 31 prosenttiin. Tarjoilijoilla altistumattomien määrä nousi 15 prosentista 18 prosenttiin ja yli neljä tuntia altistuneiden määrä laski 73 prosentista 49 prosenttiin.

Varsinkaan baaritiskeillä lain edellyttämääsavuttomuutta ei ole saavutettu, vaan ilman tupakansavun pitoisuus on ollut korkea koko seurannan ajan. Lisäksi savupitoisuus baaritiskeillä on kääntynyt viimeisissä mittauksissa vuonna 2003-2004 nousuun. Vieläkin lähes 80 prosenttia baarimestareista altistuu tupakansavulle yli puolet työvuorostaan. Tämä viittaa siihen, että tupakointikieltoja ei baaritiskeillä noudateta.

Ravintolatyöntekijät jäävät nykyisen tupakkalain aikana muita työntekijäryhmiä huonompaan asemaan. Muilla työpaikoilla tupakkalaki näyttää toimivan ja se estää tupakansavulle altistumisen. Nykyisen tupakkalain mukaan on hyväksyttyä, että savullisella puolella toimivat tarjoilijat altistetaan tupakansavulle, sillä puolet asiakaspaikoista voidaan edelleen varata tupakoitsijoille ja tupakointialueelle tarjoillaan. Tämän päätöksen perusteella kymmenet tuhannet ravintolatyöntekijät altistetaan edelleen työssään tupakansavulle.

Reijulan mukaan työsuojelun tai terveysvalvonnan tarkastusten tehostamisella ei vallitsevaa ongelmaa voida ratkaista, sillä voimassa olevan tupakkalain toimeenpanoa on vaikeaa jollei mahdotonta valvoa käytännössä. Tupakansavun leviämisen pitävä näyttö edellyttäisi myös mittauksia, joita nykyresursseilla ei voida tarpeeksi laajasti toteuttaa maamme yli 13 000 ravintolassa.

Kenttämittauksissa on todettu, että tupakansavun määrä ja nikotiinipitoisuus putosi heti lain voimaantulon jälkeen, mutta on viimeisten mittausten mukaan lähtenyt jälleen nousuun. Tämä viittaa siihen, että lakia ja rajoituksia ei enää noudateta ravintoloissa, tupakointirajoituksia on poistettu tai vähennetty tai tupakoinnin määrä on tiettyinä ajankohtina oleellisesti lisääntynyt.

Ympäristön tupakansavu on terveyshaitta

Altistuminen ympäristön tupakansavulle vahingoittaa terveyttä. Tupakansavussa on yli 4000 kemiallista yhdistettä, joista sadat ovat terveydelle haitallisia ja yli 40 aiheuttaa syöpää. Suomessa kuolee vuosittain ympäristön tupakansavun takia 20 – 30 henkilöä keuhkosyöpään ja 250 sydän- javerisuonisairauksiin. Merkittävä osa työperäisestä tupakansavulle altistumisesta tulee nykyisin ravintolatyöstä, sillä tupakkalaki on vähentänyt altistusta muilla työpaikoilla.

Muiden maiden tupakkalakeja

Ainakin Irlannissa, Norjassa, New Yorkissa ja Kaliforniassa tupakointi ravintoloissa on kielletty kokonaan. Ruotsissa tupakointi kielletään ravintolan anniskelutiloissa ensi vuoden kesäkuussa, mutta tupakointi voidaan sallia erillisessä tilassa, johon ei tarjoilla. Uudessa Seelannissa täydellinen tupakointikielto tulee voimaan tämän vuoden joulukuussa. Viron eduskunta käsittelee parhaillaan samansisältöistä lakiesitystä. Myös Islanti valmistelee tupakoinnin kieltämistä ravintoloissa.

Suomen tupakkalaista

Ravintolan asiakastilat ovat voimassa olevan tupakkalain mukaan savuttomia, mutta ravintoloitsija voi varata enintään puolet asiakkaille varatuista tiloista tupakoitsijoille, jos tupakansavun kulkeutuminen savuttomiin tiloihin voidaan estää. Baaritiskien ja pelitilojen alueella tupakointi on kiellettävä, ellei työntekijöiden altistumista tupakansavulle voida muuten estää. Laki ei koske alle 50 neliömetrin ravintoloita.

Vuoden 2000 tupakkalain uudistuksessa tupakansavu määriteltiin syöpävaaraa aiheuttavaksi aineeksi, mikä johti siihen, että ravintoloissa tuli noudattaa työturvallisuudesta annettuja säännöksiä työntekijöiden suojaamiseksi työperäiseltä altistukselta.

Selvitysmiehen tehtävät

Peruspalveluministeri Liisa Hyssälä asetti kesäkuussa Uudenmaan aluetyöterveyslaitoksen johtajan, professori Kari Reijulan selvitysmieheksi arvioimaan ravintoloita koskevan tupakkalain toteutumista ja asiakkaiden ja henkilökunnan altistumista tupakansavulle ravintoloissa.

Professori Reijulan tehtävänä oli:

1) Arvioida ravintola-asiakkaiden ja työntekijöiden altistumistilanne tupakansavulle ravintoloissa.

2) Tutkia tupakkalain toteutumisen mahdollisia esteitä ja etsiä keinoja ongelmien ratkaisemiseksi.

3) Ehdottaa toimenpiteitä, joiden avulla tupakansavulle altistumista ravintoloissa voidaan vähentää nykyisestä tai estää se kokonaan.

Lisätietoja:
Professori Kari Reijula, Uudenmaan aluetyöterveyslaitos, puh. 040 5502050
Johtaja Tapani Melkas, STM, puh. 09-160 73886
Neuvotteleva virkamies Olli Simonen, STM, puh. 09-160 74376
Hallitussihteeri Liisa Katajamäki, STM, puh. 09-160 73854

Julkaisu: Ravintoloita koskevan tupakkalain toteutuminen Suomessa (Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmämietintöjä 2004:15) on www-osoitteessa: www.stm.fi >Julkaisut >Työryhmämuistiot

Sivun alkuun