Hyppää sisältöön
Media

Tupakointia ravintoloissa rajoitetaan

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 21.6.2005 7.44
Tiedote -

Sosiaali- ja terveysministeriössä on valmistunut tupakkalain muutosehdotus, jolla pyritään ehkäisemään ravintolatyöntekijöiden altistuminen tupakansavulle. Lainmuutoksen jälkeen tupakointi ravintoloissa olisi kielletty. Elinkeinonharjoittaja voisi kuitenkin sallia senvarta vasten tähän tarkoitukseen suunnitteluissa tiloissa. Näissä tiloissa ei saisi olla tarjoilua. Lainmuutos koskisi kaikkia ravintoloita koosta riippumatta.

Lainmuutosehdotuksen valmistellut työryhmä luovutti yksimielisen esityksensä peruspalveluministeri LiisaHyssälälle ja sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäreelle tiistaina 21. kesäkuuta. Työryhmän puheenjohtajana on toiminut johtaja Leo Suomaa sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosastolta.

Työryhmän ehdotuksen mukaan tupakointi kiellettäisiin sisätiloissa kaikissa ravintoloissa. Tupakointi voisi kuitenkin olla sallittua yksinomaan siihen tarkoitukseen varatussa erillisessä ravintolan tupakointitilassa. Ravintolan elinkeinonharjoittaja päättäisi itse, rakentaako hän tupakointitilan..

Erilliset tupakointitilat olisi lain mukaan rakennettava siten, että tupakansavu ei pääse kulkeutumaan ravintolan savuttomiin tiloihin. Kunnan rakennusvalvontaviranomainen hyväksyisi tupakointitilan toteuttamissuunnitelman rakennusluvan yhteydessä. Tupakointitilan mitoituksesta sekä mm. ilmanvaihtoon liittyvistä teknisistä vaatimuksista säädettäisiin myöhemmin sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella.

Tupakointitilaan ei saisi tarjoilla eikä viedä ruokaa tai juomaa. Myös esimerkiksi pelien järjestäminen tupakointitilaan olisi kiellettyä. Tupakointitila olisi tarkoitettu vain tupakointiin.

Ehdotettu lain muutos selkeyttää ravintolatupakoinnin valvontaa. Tupakointi olisi sallittua vain tilassa, joka on rakennusluvan mukaan tupakointitila. Voimassa olevan lain noudattamisen valvonnassa yhtenä ongelmana on ollut tupakoiville varatun tarjoilualueen osan määrittely ja rajaaminen.

Ravintolan elinkeinonharjoittaja voi itse päättää, kieltääkö hän tupakoinnin sisätiloissa kokonaan vai varaako hän tupakoitsijoita varten lain vaatimukset täyttävän tupakointitilan.

Monissa ravintoloissa tupakointi loppuisi kokonaan

Laki merkitsisi käytännössä sitä, että lukuisissa ravintoloissa tupakointi loppuisi kokonaan, sillä tupakointitilan ja ilmastointijärjestelmän rakentamiskustannukset voisivat nousta suuriksi. Kaikkiin nykyisiin ravintoloihin ei tupakointitilaa olisi edes mahdollista rakentaa. Tämä koskee etenkin vanhempaa rakennuskantaa.

Osalla ravintoloista liikevaihto voi pienentyä ja osa yrityksistä saattaa jopa joutua lopettamaan toimintansa. Vaikutusten ennakoidaan olevan suurimmat kasvukeskusten ulkopuolella ja lähiöissä.

Ulkomaisten kokemusten ja tutkimusten mukaan vastaavat tupakoinnin rajoitukset ovat vaikuttaneet kuitenkin ravintoloiden talouteen ennakoitua vähemmän. Esimerkiksi Irlannissa sekä tupakoivat että tupakoimattomat tukivat lain tiukennusta. Norjassa maan uuden tupakkalain vaikutuksia ollaan parhaillaan arvioimassa. Ruotsissa laki tuli voimaan vasta kesäkuun alussa.

Ehdotetun lain sovelias voimaatuloajankohta olisi työryhmän mielestä vuoden kuluttua siitä, kun eduskunta on lain hyväksynyt.

Lisätietoja: johtaja Leo Suomaa sosiaali- ja terveysministeriöstä puh: (09) 160 73102

Sivun alkuun