Hyppää sisältöön
Media

Tupakan myyntiin tarvitaan lupa 1.4.2009 alkaen

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 18.12.2008 12.20
Tiedote -

Tupakkatuotteiden myynti muuttuu luvanvaraiseksi ja luvan myöntäminen ja myynninvalvonta maksullisiksi 1. huhtikuuta 2009 alkaen. Samalla savukepakkausten sisältämien savukkeiden vähimmäismääräksi määritellään 20 savuketta. Hallitus esitti torstaina 18. joulukuuta tupakkalain muutoksen vahvistamista. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki perjantaina.

Tupakkatuotteita saa myydä vain kunnan myöntämällä myyntipaikkakohtaisella vähittäismyyntiluvalla, joka voidaan myöntää myös määräaikaisena. Luvasta peritään myyntilupamaksu, jonka taksan kunta vahvistaa. Myös tupakkatuotteiden osto tukkukaupasta jälleenmyyntiin edellyttää vähittäismyyntilupaa.

Luvanvaraistaminen mahdollistaa aiempaa paremmin myynnin valvonnan, koska vähittäismyyntiluvan myöntävä ja myyntiä valvova viranomainen saa tietoonsa kunnan alueella olevat tupakkatuotteiden myyntipaikat. Kunta voi tietyin edellytyksin peruuttaa antamansa tupakkatuotteiden vähittäismyyntiluvan. Tupakkatuotteiden myynnistä ilman vähittäismyyntilupaa tuomitaan tupakan myyntirikkomuksesta sakkoon.

Savukkeiden vähittäismyynti- ja käyttöpakkausten vähimmäiskooksi määritellään 20 savuketta ja irtotupakan vähittäismyynti- ja käyttöpakkauksen kooksi 30 gramman tupakkamäärää. Pikkusikareita saa myydä vain vähittäismyyntipakkauksessa, jossa on vähintään 10 pikkusikaria.

Savukkeiden paloturvallisuusvaatimuksia lisätään 1.4.2010 alkaen. Savukkeiden on oltava niin sanottuja itsestään sammuvia, jolloin on pienempi todennäköisyys, että palava savuke huolimattomasti käsiteltynä sytyttää tulipalon. Savukkeiden valmistajan tai maahantuojana on osoitettava, että savukkeet täyttävät riittävät paloturvallisuusvaatimukset. Tarkempia säännöksiä paloturvallisuusvaatimuksista annetaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella.

Hallitus otti myös huomioon eduskunnan lausuman, jossa edellytettiin, että tupakkalain rangaistussäännösten tarkoituksenmukaisuus selvitetään pikaisesti ja arvioidaan erityisesti tupakan alaikäisille myymisen rangaistustason asianmukaisuus muiden rikosten rangaistustasoon verrattuna.

Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Olli Simonen, puh. (09) 160 74376, 044 308 0306

Sivun alkuun