Hyppää sisältöön
Media

Tunnustuspalkinto SATASET-hankkeelle savuttomuuden edistämisestä

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 27.1.2006 8.00
Tiedote -

Terveyden edistämisen aluekierroksella Turussa 27. tammikuuta pidetyssä seminaarissa jaettiin alueen Vuoden terveysteko -tunnustuspalkinto SATASET (Savuttomat terveydenhuoltoalan ammattilaiset) -hankkeen toteuttajaryhmälle sidoshenkilöineen edistyksellisestä ja näkyvästä toiminnasta savuttomuuden edistämiseksi. Palkinnon luovutti peruspalveluministeri Liisa Hyssälä ja sen vastaanotti Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen toimitusjohtaja ja toteuttajaryhmän puheenjohtaja Kari Ojala.

Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry. edistää SATASET-hankkeen rahoituksen turvin yhdessä sidosryhmiensä (Turun ammattikorkeakoulu/terveysala, Turun ammatti-instituutti/sosiaali- ja terveysala, Turun kaupungin terveystoimi sekä Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiiri/TYKS) kanssa Turussa sijaitsevien terveysalan opiskelupaikkojen savuttomuutta.

Hanke on kehittänyt työvälineekseen toimintamallin, joka antaa suuntaviivat, miten savuttomuutta edistetään opiskelijoiden, nuorison, lasten ja heidän kanssaan työskentelevien aikuisten keskuudessa. Turussa terveysalan opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus perehtyä tehostetusti savuttomuuden edistämistyöhön. Asiasta kiinnostuneet opiskelijat voivat mm. valita Tupakasta irti -ohjaajan opintoja, joissa he perehtyvät käypähoito-suositusten toteutukseen. Tulevina ammattilaisina opiskelijat omaksuvat jo varhaisessa vaiheessa savuttomuuden ja saavat valmiuden edistämistyöhön.

Hankkeen tulokset ovat olleet hyviä. Vapaasti valittavilla opinnoilla olleet ovat aktivoituneet savuttomuuden edistämistyöhön tukemalla opiskelutovereidensa, lähipiirinsä, erilaisten tapahtumien ja messujen kävijöiden sekä ohjatussa harjoittelussa asiakkaiden ja potilaiden savuttomuutta. Opiskelijoiden verkottumisen avulla savuttomuusidea leviää nopeasti. Muutosvastarinta on ollut vähäistä ja se on paremminkin tukenut keskustelua savuttomuudesta.

Savuttomuuden toimintamalli on siirrettävissä erilaisiin työ- ja opiskeluympäristöihin, ja hankkeen aikana luodut välineet ovat kaikkien halukkaiden saatavilla. Hankkeesta tekeillä oleva seurantatutkimus valmistuu vuoden 2006 lopulla.

Taustaa

Sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden edistämisen keskus, Stakes, Kansanterveyslaitos ja Suomen Kuntaliitto sekä Työterveyslaitos jakavat Terveyden edistämisen aluekierroksella alueelliset Vuoden terveysteko -kunniamaininnat.

Terveyden edistämisen keskus jakaa vuosittain valtakunnallisen terveystekopalkinnon, jonka sijasta tänä vuonna jaetaan alueelliset tunnustukset. Palkitsemisperusteissa painotettiin etenkin palkittavan toiminnan/ohjelman/hankkeen monialaista ja -ammatillista yhteistyötä ja näyttöä tavoitteiden mukaisista tuloksista.

Lisätietoja aluekierroksesta:
apulaistiedotuspäällikkö Tarja Tamminen, STM, puh. 050 3070256

Lisätietoja SATASET-hankkeesta:
lehtori Margetta Lotila, Turun ammattikorkeakoulu, puh. 050 5203861
www.lssy.fi/savutta/index.htm

Sivun alkuun