Hyppää sisältöön
Media

Tunnustuspalkinto Ikihyvä Päijät-Häme -tutkimus- ja kehittämishankkeelle

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 15.2.2006 8.00
Tiedote -

Terveyden edistämisen aluekierroksella Lahdessa 15. helmikuuta pidetyssä seminaarissa jaettiin alueen Vuoden terveysteko -tunnustuspalkinto Ikihyvä Päijät-Häme -tutkimus- ja kehittämishankkeelle kuntien valmiuksien parantamisesta väestön ikääntymisen suhteen. Palkinnon luovutti valtiosihteeri Terttu Savolainen ja sen vastaanottivat hallintoylilääkäri Martti Talja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiristä ja erikoistutkija Raisa Valve Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmeniasta.

Ikihyvä Päijät-Häme on kymmenvuotinen tutkimus- ja kehittämishanke, jonka tavoitteena on parantaa Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntien valmiuksia vastata väestön ikääntymisen mukanaan tuomaan haasteeseen. Hankkeella edistetään terveyttä ja omatoimista fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista selviytymistä. Ikihyvä koostuu seurantatutkimuksesta ja sen ympärille rakentuvista kehittämishankkeista.

Seurantatutkimuksessa tarkastellaan kohderyhmän terveyttä, terveyskäyttäytymistä, psykososiaalisia tekijöitä, terveyspalvelujen käyttöä sekä asenteita ja ajatuksia vanhenemisesta. Kohderyhmään kuuluu tutkimuksen alussa työelämän loppuvaiheessa olleita suurten ikäluokkien edustajia, juuri eläkkeelle siirtyviä tai siirtyneitä ja jo pidempään eläkkeellä olleita. Ikihyvän kehittämishankkeissa puolestaan kehitetään toimintakäytäntöjä yhteistyössä kuntien kanssa.

Ikihyvän vaikutukset näkyvät kuntien uusina toimintatapoina. Lisäksi seurantatutkimuksessa mukana olevat saavat tietoa omasta terveydestään. Ikihyvän kehittämishankkeissa kunnan sisäinen ja kuntien välinen yhteistyö on lisääntynyt, koska kaikissa kunnissa on kehitetty samanaikaisesti samanlaista toimintaa.

Ikihyvän tutkimustiedot ovat tärkeitä paitsi Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirille ja alueen kunnille, myös koko Suomen terveyspolitiikalle. Lisäksi tutkimustieto sinänsä auttaa ymmärtämään ikääntymisen, sosiaalisten taustatekijöiden, terveyskäyttäytymisen ja elinympäristön yhteisvaikutuksia yksilön terveyteen ja hyvinvointiin.

Ikihyvä on monen toimijan yhteistyössä toteuttama kokonaisuus. Kumppaneina ovat Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia ja yhteiskuntapolitiikan laitos, Kansanterveyslaitos, UKK-instituutti, Lahden ammattikorkeakoulu, Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri ja sen 15 kuntaa.

Taustaa

Sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden edistämisen keskus, Stakes, Kansanterveyslaitos ja Suomen Kuntaliitto sekä Työterveyslaitos jakavat Terveyden edistämisen aluekierroksella alueelliset Vuoden terveysteko -kunniamaininnat.

Terveyden edistämisen keskus jakaa vuosittain valtakunnallisen terveystekopalkinnon, jonka sijasta tänä vuonna jaetaan alueelliset tunnustukset. Palkitsemisperusteissa painotettiin etenkin palkittavan toiminnan/ohjelman/hankkeen monialaista ja -ammatillista yhteistyötä ja näyttöä tavoitteiden mukaisista tuloksista.

Lisätietoja aluekierroksesta:
Apulaistiedotuspäällikkö Tarja Tamminen, STM, puh. 050 3070256

Lisätietoja Ikihyvästä:
Erikoistutkija Raisa Valve, Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, puh. (03) 892 20205
www.palmenia.helsinki.fi/ikihyva

Sivun alkuun