Hyppää sisältöön
Media

Tunnustuspalkinto HYVOKE-projektille hyvinvointiosaamisen kehittämisestä Etel...

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 2.2.2006 8.00
Tiedote -

Terveyden edistämisen aluekierroksella Savonlinnassa 2. helmikuuta pidetyssä seminaarissa jaettiin alueen Vuoden terveysteko -tunnustuspalkinto HYVOKE (Hyvinvointiosaamisen kehittäminen Etelä-Savon kuntien päätöksenteossa ja johtamisessa) -projektille ja sen yhteistyökumppaneille. Palkinnon luovutti kansliapäällikkö Markku Lehto ja sen vastaanottivat ohjausryhmän puheenjohtaja Markku Aholainen, hankkeen vastuullinen johtaja Tuija Vänttinen, projektipäällikkö Sirpa Luukkainen, Savonlinnan osaprojektin vastuuhenkilö Leena Uosukainen, Mikkelin osaprojektin projektityöntekijä Merja Harmoinen ja Varkauden osaprojektin vastuuhenkilö Helena Kotisalo.

HYVOKE -projektin tavoitteena on uudistaa hyvinvointiosaamista Etelä-Savon seutukuntien ja yksittäisten kuntien päätöksenteossa ja johtamisessa. Projektissa luotavilla käytännöillä kerätään, ylläpidetään, seurataan ja arvioidaan tietoa kunnan, talousalueen ja maakunnan hyvinvoinnista. Tietoa käytetään johtamisen ja päätöksenteon työkaluna alueellisesti, seudullisesti ja paikallisesti mm. kunnan hyvinvointistrategian sekä kuntasuunnitelman ja -talous-arvion tekemisessä.

Projekti toteutetaan Savonlinnan, Mikkelin ja Varkauden osaprojekteina 1.4.2004–31.12.2006. Projektin ensisijaisena kohderyhmänä ovat Etelä-Savon kuntien ja seutuorganisaatioiden johtavat viranhaltijat ja luottamushenkilöt. Kohderyhmään kuuluvat myös terveys- ja sosiaalialan opettajat ja opiskelijat sekä välillisesti koko Etelä-Savon väestö. Toteutuksessa korostuu laaja yhdessä tekeminen poikkihallinnollisesti kunnan eri toimialojen ja eri yhteistyöorganisaatioiden edustajien kanssa.

Taustaa

Sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden edistämisen keskus, Stakes, Kansanterveyslaitos ja Suomen Kuntaliitto sekä Työterveyslaitos jakavat Terveyden edistämisen aluekierroksella alueelliset Vuoden terveysteko -kunniamaininnat.

Terveyden edistämisen keskus jakaa vuosittain valtakunnallisen terveystekopalkinnon, jonka sijasta tänä vuonna jaetaan alueelliset tunnustukset. Palkitsemisperusteissa painotettiin etenkin palkittavan toiminnan/ohjelman/hankkeen monialaista ja -ammatillista yhteistyötä ja näyttöä tavoitteiden mukaisista tuloksista.

Lisätietoja aluekierroksesta:
apulaistiedotuspäällikkö Tarja Tamminen, STM, puh. 050 3070256

Lisätietoja HYVOKE-hankkeesta:
tulosalueen johtaja Tuija Vänttinen, Mikkelin amk, puh. 040 7723366

Sivun alkuun