Hyppää sisältöön
Media

Tunnustuspalkinnot Porvoon sairaalalle ja Folkhälsanin Uudenmaan piirijärjest...

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 14.2.2006 8.00
Tiedote -

Terveyden edistämisen aluekierroksella Porvoossa 14. helmikuuta pidetyssä seminaarissa jaettiin alueen Vuoden terveysteko -tunnustuspalkinnot Porvoon sairaalalle ja Folkhälsanin Uudenmaan piirijärjestölle. Palkinnot luovutti ylilääkäri Eero Lahtinen ja ne vastaanottivat apulaisosastonhoitaja Ilona Halme Porvoon sairaalasta sekä projektipäällikkö Elisabeth Morberg ja toiminnanjohtaja Samuel Reuter Folkhälsanin Uudenmaan piirijärjestöstä.

Seksuaaliterapiaa Porvoon sairaalassa

Porvoon sairaalassa tehdään merkittävää työtä väestön seksuaaliterveyden edistämiseksi. Porvoossa seksuaalineuvonta on osa sairaalan normaalia ohjaus- ja neuvontatyötä. Seksuaaliterapia nähdään seksuaaliterveyttä edistävänä toimintana samoin kuin fysioterapia edistää fyysistä toimintakykyä ja hyvinvointia ja ravitsemusterapia ihmisen terveyttä. Porvoon sairaalassa seksuaaliterapiaa annetaan naistentautien poliklinikan yhteydessä. Potilastyön lisäksi osastojen henkilökuntaa koulutetaan ja myös sairaalan ulkopuolella annetaan seksuaalikasvatusta.

Porvoon sairaalassa seksuaaliterapia käynnistyi sairaanhoitaja Ilona Halmeen oman työn kehittämisprojektin myötä vuonna 1998. Projektin tavoitteena on ollut seksuaaliterveyspalvelujen tarjoaminen luontevana osana potilaan hoitoa sekä mahdollisuus saada apua ja neuvontaa asiantuntijalta terveenä tai sairauden aikana. Sairaalassa sukupuolisuuteen liittyviä kysymyksiä nousee naistentautien lisäksi myös monilla muilla erikoisaloilla. Seksuaalisuuteen liittyviä muutoksia voivat aiheuttaa niin lääkehoidot, kirurgiset toimenpiteet, psyyken sairaudet kuin aineenvaihduntakin.

Yhteistyötä tapaturmien vähentämiseksi

Folkhälsanin uudenmaan piirijärjestö aloitti vuonna 2004 kolmivuotisen Tvärsäkert på Sydspetsen -kehittämisprojektin. Projektin kohderyhmä muodostuu alle kouluikäisistä lapsista, koululaisista, koulujen henkilöstöstä, lasten ja lapsiperheiden kanssa työskentelevistä sekä vanhuksista ja vanhustenhuoltohenkilöstöstä. Projekti tähtää aktiivisella toiminnallaan koti- ja vapaa-ajanonnettomuuksien ehkäisyyn.

Tapaturmatilastot ovat Suomessa huomattavasti synkemmät kuin muissa Pohjoismaissa. Inhimillisen kärsimyksen lisäksi tapaturmista aiheutuu huomattavia taloudellisia menoja yhteiskunnalle ja kunnille. Useat tutkimukset osoittavat, että määrätietoinen tapaturmien ehkäisytyö näkyy kohtalaisen nopeasti tapaturmien vähentymisenä ja kustannusten madaltumisena. Projektin tavoitteena onkin eteläkärjen kuntien (Hanko, Tammisaari, Karjaa, Pohja, Inkoo ja Siuntio) ja kolmannen sektorin voimavarat yhdistämällä laatia strategia ja toimintasuunnitelma alueen tapaturmien vähentämiseksi.

Projektissa on tehty toimintasuunnitelmia järjestelmällisesti eri ikäryhmille. Rakenteilla on myös yhteistyöverkosto kunnan eri sektoreilla tapaturmien ehkäisemiseksi työskenteleville. Pitkän aikavälin tavoitteena on inspiroida eteläkärjen kuntia laatimaan niin kattava tapaturmia ehkäisevä ohjelma kuntatasolla, että ne voivat hakea WHO:n Safe communities -verkoston jäsenyyttä.

Taustaa

Sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden edistämisen keskus, Stakes, Kansanterveyslaitos ja Suomen Kuntaliitto sekä Työterveyslaitos jakavat Terveyden edistämisen aluekierroksella alueelliset Vuoden terveysteko -kunniamaininnat. Terveyden edistämisen keskus jakaa vuosittain valtakunnallisen terveystekopalkinnon, jonka sijasta tänä vuonna jaetaan alueelliset tunnustukset. Palkitsemisperusteissa painotettiin etenkin palkittavan toiminnan/ohjelman/hankkeen monialaista ja -ammatillista yhteistyötä ja näyttöä tavoitteiden mukaisista tuloksista.

Lisätietoja aluekierroksesta:
Apulaistiedotuspäällikkö Tarja Tamminen, STM, puh. 050 3070256:
Lisätietoja Porvoon sairaalan seksuaaliterapiasta:
Apulaisosastonhoitaja Ilona Halme, Porvoon sairaala, puh. (019) 5482545 tai 040 8356822

Lisätietoja Tvärsäkert på Sydspetsen -projektista:
Projektipäällikkö Elisabeth Morberg, Folkhälsan, puh. 0400 768 386
www.folkhalsan.fi/olycksfall

Sivun alkuun